Týnec nad Sázavou - Výstavba sportoviště s umělým povrchem

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním    

 

My, níže podepsaní občané a obyvatelé města Týnec nad Sázavou a jeho místních, prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou o podporu záměru výstavby sportoviště - hřiště s umělým povrchem a osvětlením o rozměrech 100 x 60 m v katastru obce Týnce nad Sázavou, a to pro aktivní trávení volnočasových aktivit nejen členů FK Týnec nad Sázavou. Ideální variantou pro výstavbu takového sportoviště je areál bývalé teplárny, jelikož tyto pozemky jsou v dosahu zázemí současného sportoviště v Náklí a zároveň v dosahu parkovacích stání a hromadné dopravy.  

Důvodem této petice je absence sportovní plochy pro rozvoj sportovní činnosti občanů v Týnci nad Sázavou v zimním období či při zhoršených klimatických podmínkách. V současné době existují v Týnci nad Sázavou dva fotbalové spolky (FK Týnec nad Sázavou z.s. a TJ Jawa Pecerady z.s.), které vedou v součtu cca 160 dětí a 50 dospělých, celkem tedy více než 200 sportovně aktivních členů. Výše uvedené spolky nemají k dispozici plochy pro sportovní činnost v období, kdy není možné využívat přírodní travnaté povrchy (podmáčený terén, terén pokrytý sněhem ledem v zimní období) a rovněž i období, kdy se krátí dny a využití stávajících ploch omezuje absence umělého osvětlení.   Již vybudované plochy s UMT v katastru města o rozměrech 20x40 m jsou kapacitou vhodné pouze pro menší počet osob a ani svým charakterem (např. typ povrchu, apod.) nemohou oběma spolkům zajistit plnohodnotnou a bezpečnou sportovní činnost.  

Předpokladem pro výstavbu výše uvedeného sportoviště je financování z dotačních titulů, přičemž náklady činí zhruba 12 mil Kč. Zároveň se otevírá příležitost pro následné pronajímání takové sportovní plochy s UMT za finanční úplatu (tréninky, sportovní utkání, soustředění) a zajistit takto náklady na údržbu sportoviště.  

Tímto Vás žádáme, abyste svým hlasem podpořili možnost sportovního vyžití občanům a spolkům tohoto města.  

Děkujeme.  

 

Michal Petrášek

předseda klubu   

 

FK Týnec nad Sázavou z.s.

K Náklí 509; PSČ 257 51  TÝNEC NAD SÁZAVOU

IČO 45064253

 

 

Bez_názvu9.jpg

 


FK Týnec nad Sázavou z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji FK Týnec nad Sázavou z.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...