PETICE PROTI TECHNOPÁRTY

Určeno komu: Starostům, radám a zastupitelstvím měst a obcí územně náležejících do okresu Praha – východ  

My, níže podepsaní, si nepřejeme žádné technopárty a akce obdobného charakteru v obvodech (katastrálních územích) výše uvedených měst a obcí (tedy ani technopárty ve významně menším rozsahu než je níže zmíněná technopárty) a žádáme orgány výše uvedených měst a obcí v regionu Praha východ, aby:

- využily všech pravomocí, které jsou jim svěřeny, zejména pak ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle nějž obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, a ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích, který ukládá obci v samostatné působnosti ve svém územním obvodu povinnost pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů; jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku;

- přijaly taková opatření, tedy obecně závazné vyhlášky, usnesení, rozhodnutí a jiná opatření, které povedou k ochraně veřejného pořádku a ochraně a uspokojování potřeb jejich občanů a budou reflektovat platné právní předpisy, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví;

- a aby v případech, kdy je to pro ochranu veřejného zájmu a ochranu a uspokojování potřeb občanů účelné, vhodné anebo nezbytné, uplatňovaly své pravomoci a žádaly Policii České republiky o spolupráci a řádný výkon její pravomoci, včetně případného okamžitého zabavení zvukové aparatury v případě konání technopárty porušující právní předpisy. Doporučujeme, aby města a obce využily i zákonné úpravy spolupráce Policie České republiky s obcí ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a uzavřely koordinační dohodu k ochraně veřejného pořádku v městech a obcích.
Děkujeme! 

Informace a zdůvodnění:
Jednotlivým městům a obcím poskytneme na vyžádání informaci, kolik jejich občanů podepsalo tuto petici. 

Tato petice vznikla v souvislosti s technopárty, která probíhala od pátku 17. 6. 2016 do pondělí 20. 6. 2016 v katastru obcí Sluštice a Březí, přičemž

- hluk z této technopárty se nesl nepřetržitě minimálně 56 hodin (včetně nočních hodin) a byl zaznamenán v lokalitách obcí Sluštice, Březí, Třebohostice, Škvorec, Zlatá, Babice, Říčany, Pacov, Strašín, Doubek, Hradešín, Mukařov, Žernovka, Srbín, Doubravčice, Vyžlovka, Tehov, Světice, Louňovice, Klokočná, Kostelec nad Černými lesy, Konojedy, Svojetice, Ždánice, Krymlov, Všestary a Struhařov, Mnichovice, Nupaky, Úvaly

- obec Březí tuto technopárty nepovolila a nebyla o ní předem informována

- obec Sluštice tuto technopárty povolila v rozporu s vlastní obecní vyhláškou

- detaily o této technopárty jsou k dispozici v podáních měst, obcí a občanů, které obdržela Policie České republiky (v rámci toho prováděla Policie České republiky i měření hluku)

- na webu iDnes zde 

- v reportáži TV Nova, vysíláné dne 20. 6. 2016 - polední Televizní noviny (začíná v minutě 8:36) a odpolední Televizní noviny (začíná v minutě 07:20)

- na webu www.kulisina.cz  

- na webu www.facebook.com/zatichouvymoly

okres Praha-východ

Obce s rozšířenou působností:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Říčany 

Obce s pověřeným obecním úřadem:

Čelákovice Kamenice Kostelec nad Černými lesy Odolena Voda Úvaly 

Obce:

Babice  Bašť  Borek  Bořanovice  Brázdim  Březí  Černé Voděrady  Čestlice  Dobročovice  Dobřejovice  Doubek  Dřevčice  Dřísy  Herink  Hlavenec  Horoušany  Hovorčovice  Hrusice  Husinec  Jenštejn  Jevany  Jirny  Kaliště  Káraný  Klecany  Klíčany  Klokočná  Konětopy  Konojedy  Kostelec u Křížků  Kostelní Hlavno  Kozojedy  Křenek  Křenice  Křížkový Újezdec  Kunice  Květnice  Lázně Toušeň  Lhota  Líbeznice  Louňovice  Máslovice  Měšice  Mirošovice  Mnichovice  Modletice  Mochov  Mratín  Mukařov  Nehvizdy  Nová Ves  Nový Vestec  Nučice  Nupaky  Oleška  Ondřejov  Oplany  Panenské Břežany  Petříkov  Pětihosty  Podolanka  Polerady  Popovičky  Prusice  Předboj  Přezletice  Radějovice  Radonice  Sedlec  Senohraby  Sibřina  Sluhy  Sluštice  Strančice  Struhařov  Stříbrná Skalice  Sudovo Hlavno  Sulice  Svémyslice  Světice  Svojetice  Šestajovice  Škvorec  Štíhlice  Tehov  Tehovec  Veleň  Veliká Ves  Velké Popovice  Větrušice  Vlkančice  Vodochody  Všestary  Vyšehořovice  Vyžlovka  Výžerky  Zápy  Záryby  Zdiby  Zeleneč  Zlatá  Zlonín  Zvánovice 

Petici s petičními archy k vytištění najdete zde. Zašlete vyplněnou na adresu: Tereza Šimečková, Třebohostice 92, 250 83 Škvorec, případně můžete podepsat u členů petičního výboru osobně.

Petiční výbor:
Richard Nezval, Obecní 166, 251 62 Mukařov 
Tereza Šimečková, Třebohostice 92, 250 83 Škvorec
Jan Švoma, Březí 121, 251 01 Říčany
Václav Vezsenyi, Doubek 166, 251 01 Říčany  


Tereza Šimečková    Kontaktujte autora petice