STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV - MALÍN (KUTNÁ HORA)

IMG-20230914-WA00001.jpg
 
My, níže podepsaní, odmítáme záměr developerské společnosti Marlo KH, s. r. o. vybudovat na území městské částí Kutné Hory Malín obytný komplex v podobě, která zahrnuje stavbu čtyř třináctiposchoďových domů. Tento projekt nerespektuje vesnický charakter Malína, který je předměstím Kutné Hory s tisíciletou historií. Nerespektuje ani urbanistický charakter, ani způsob života, který se tu po staletí utvářel. Stavba třináctiposchoďových věžáků by naprosto nepřijatelným způsobem ovlivnila nejenom pohled na Malín a okolní krajinu, ale těžce by poznamenala i pohled na Kutnou Horu s jejími světově proslulými památkami a panoramaty pod ochranou UNESCO.
 
Jsme proti zhoršování kvality života stávajících obyvatel kvůli rozsáhlé obytné zástavbě sídliště, pro kterou není uzpůsobena stávající infrastruktura (škola, školka, zdravotnická zařízení, sociální služby, obchody, dopravní infrastruktura atd.). Malín nemá možnost poskytnout infrastrukturu, podmínky ani prostor pro kvalitní život zhruba 1000 nových obyvatel, který projekt developera předpokládá.  
 
Protestujeme proti výstavbě vysokopodlažních obytných budov v současné podobě záměru developera. Žádáme zachování původní urbanistické koncepce městské části Kutné Hory Malín. Jsme proti jakékoliv další zástavbě porušující vyváženost tohoto harmonického celku. 
 
Nesouhlasíme s postupem, kdy byla veřejnost se záměrem výstavby seznámena až ve stádiu, kdy je projektová dokumentace hotová a kdy už bylo vydáno souhlasné stanovisko příslušného odboru Městského úřadu. Občanům nebyla dána možnost projekt jakkoli ovlivnit a tím byla zatím promarněna příležitost nalézt přijatelnou formu výstavby bytů v Malíně a tak zabránit budoucím nedorozuměním a konfliktům.  
 
Apelujeme proto na představitele Kutné Hory, aby město jako účastník územního a stavebního řízení nedopustilo realizaci projektu v aktuálně navržené podobě, podniklo veškeré kroky směřující k minimalizaci negativních dopadů výstavby na stávající obyvatele města, a aby řídilo rozvoj Kutné Hory s urbanistickou logikou. Žádáme zastupitelstvo Kutné Hory, aby aktivně hájilo zájmy místních občanů.

Radomír Dupal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Radomír Dupal bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...