STOP obnovení hazardu v Českém Těšíně

Touto peticí usilujeme o získání dostatečného počtu podpisů občanů města Český Těšín včetně jeho částí Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty a Stanislavice tak, aby zastupitelstvo města nerušilo ani neměnilo platnost stávající Obecně závazné vyhlášky města Český Těšín č.1/2014.

Podpisem občané města Český Těšín požadují:

1/ zachování platnosti Obecně závazné vyhlášky města Český Těšín č.1/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her;

2/ neudělení žádné výjimky z platnosti Obecně závazné vyhlášky města Český Těšín č.1/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

 

V současnosti probíhají jednání zastupitelů k možnému uvolnění Obecně závazné vyhlášky města Český Těšín č. 1/2014, jejímž účelem je zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Tato vyhláška je ve městě Český Těšín platná od 1. ledna 2015. Hlavním cílem změny vyhlášky č. 1/2014, případně udělení výjimky z její platnosti pro individuální subjekty, je umožnění výstavby herní arény (kasina) v prostorách hotelu Piast.

Jako občané města Český Těšín máme odůvodněnou obavu z udělení povolení k hazardu – změnou vyhlášky by mohlo dojít ke vzniku dalších herních arén či kasin. Dle vyjádření zastupitelů na sociální síti města Český Těšín je cílem úpravy vyhlášky umožnění provozu kasin subjektům, které splní podmínku Ministerstva financí ČR a dále těm, kteří budou mít ve svém provozu hazardních her živou obsluhu.

Někteří zastupitelé města Český Těšín tvrdí, že současný zákaz hazardu ve městě neplní účel a za dobu platnosti vyhlášky nedošlo ke snížení kriminálních jevů. K tomuto tvrzení nejsou dostupné relevantní podklady.

Jako občané města Český Těšín cítíme ohrožení zejména v oblasti snížení kvality života ve městě, snížení atraktivity města pro bydlení, rodinný život i pro podnikající subjekty a ohrožení hodnotového rámce společnosti, která jako celek podporuje pozitivní směr vzniku městských vyhlášek deklarujících zrušení hazardu ve městech.


Mgr. et Mgr. Lucie Ližičková, DiS. a kolektiv    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. et Mgr. Lucie Ližičková, DiS. a kolektiv svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...