Stanovisko mládeže k usnesení synodu

My, níže podepsaní členové a členky mládeže Českobratrské církve evangelické:

  1. podporujeme usnesení č. 30 z 1. zasedání 36. synodu ČCE:
    „Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuse v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví.“
  2. podporujeme následné aktivity synodní rady, zejména vytvoření webu "Žijeme spolu v jedné církvi" a zaslání pastýřského listu synodního seniora a společného dopisu synodního seniora, předsedy synodu a předsedy komise pro soužití s LGBTQ do farních sborů
  3. podporujeme i další činnost komise pro soužití s LGBTQ a budeme se do ní zapojovat prostřednictvím delegovaných reprezentantů
  4. chceme se zapojovat do dialogu v rámci církvi, vysvětlování přijatého usnesení a následných kroků ve svých sborech i v rámci mládeže

Moravskoslezský seniorátní odbor mládeže (SOM)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Moravskoslezský seniorátní odbor mládeže (SOM) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...