Společně proti nenávisti, společně proti tmě

Atentát na premiéra sousedního Slovenska, s nímž nás pojí mnoho pout, vzbudil kromě zděšení i otázky týkající se příčin, jež vedly k činu pachatele. Tou nejčastěji zmiňovanou je nenávist, která společnost rozdělila. Podobný jev bohužel pozorujeme i v naší zemi, kde je společnost dělena na část správnou a nesprávnou, přičemž chování obou je posuzováno rozdílným metrem.

Nenávistné projevy vůči nositelům nekonformních názorů a jejich nálepkování jsou obecně tolerovány či dokonce podporovány, zatímco na druhé straně jsou i trestně právně postihovány. Mocenská převaha válcuje spravedlnost, na opačné straně působí nebezpečnou frustraci.

Významný podíl na tomto stavu mají politici a média, kteří a která ignorují potřebu dialogu a naopak přispívají ke konfrontaci. Je přitom zájmem celé společnosti, aby tomu bylo naopak a veřejnosti se dostávalo úplných, věcných a ideologicky nezkreslených informací, aby se mohla ve stejném duchu orientovat a projevovat.

Pravidla demokratické diskuze musí být respektována všemi stranami. Všichni musí být posuzováni jedním metrem. Opačný přístup prospívá hloubení příkopu uvnitř společnosti a může vyvrcholit i podobnou tragédií, jaké jsme byli svědky na bratrském Slovensku. V tomto smyslu proto vyzýváme politiky, média, ale i angažovanou veřejnost k respektu vůči názorovým odpůrcům a slušnosti.

Nenávist je tma, ve které je nemožné se orientovat. Vnesme do této tmy společně světlo. Zastavme se a připusťme, že nikdo z nás není nositelem absolutní pravdy a k tomu, abychom dospěli alespoň k pravdě relativní, musíme hledat společné východisko.


Milan Daniel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Milan Daniel bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...