Podporuji protest zlínské reprezentace studentů v Praze (petice)

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Tímto vyjadřuji podporu zlínské reprezentaci studentů, která pojede protestovat dne 29. 2. 2012 před Úřad vlády proti projednávání věcných záměrů zákonů o vysokých školách.


SK AS UTB & SU UTB    Kontaktujte autora petice