Proti výstavbě AFI Karlín Business Centre

My, níže podepsaní, předkládáme společné stanovisko k žádosti o vydání změny platného územního rozhodnutí, která má vést ke "změně umístění, objemu, tvaru, kapacity a výšky bytového domu" AFI Karlín Business Centre - administrativní budova (řízení sp. zn. MCP8 122 500/2011/OV.Pet).

Zásadně nesouhlasíme s navrženými změnami a požadujeme komplexní přehodnocení projektu stavby, která může nenávratně negativně zasáhnout do života širokého okolí. Místo pod památným vrchem Vítkovem s přiléhající kapličkou, kde plánuje společnost AFI Europe vystavět obchodně-administrativní centrum, představuje jednu z posledních větších volných ploch s osobitým charakterem v širším okolí vhodných k úpravě pro různorodé aktivity karlínského obyvatelstva. V okolí přibývá rodin s malými dětmi, prostor se nachází přímo za školou jejíž školní dvůr zalévá slunce právě díky volnému otevřenému prostoru před ním, doprava v lokalitě byla doposud klidná a proto bezpečná pro rodiny s dětmi, což hrozí změnit silně vytížená komerční stavba  se stovkami parkovacích míst a nachází se na architektonicky unikátním místě obklopeném historickými domy z počátku 20. století - to vše jsou pádné důvody pro které musí stavitel velmi respektovat charakter, okolní život a architektonický kontext místa. Stavitel vyhotovil projekt zcela bez vědomí či konzultací s místními obyvateli. S takovým postupem nesouhlasíme a žádáme Odbor výstavby Hl. m. Prahy, aby výše zmíněné žádosti nevyhověl a přiměl investora k zahájení vyjednávání s širokou veřejností o budoucnosti místa.

Jménem podepsaných v Praze dne 16. března

 

 

http://kuzemenskysynek.blogspot.com/2012/03/odevzdavka-cmc-architects-afi-europe.html


Barbora Zikmundovská    Kontaktujte autora petice