Proti úplné uzavírce komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovení objízdné trasy související s touto uzavírkou

Signatáři petice tímto vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s úplnou uzavírkou komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovením objízdné trasy. Společnost Strabag a.s. pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR bude provádět opravu mostu č. 46-037. Uzavírka předmětné komunikace má probíhat ve třech etapách, přičemž jako objízdná trasa je stanovena komunikace III/44423 (ulice Svatoplukova, Sadová, Opavská, trať Ecce Homo). Žádáme o přehodnocení organizace stavby tak, aby nebylo nutné vést objízdnou trasu při plném zatížení dopravou po komunikaci III/44423. Důvody pro tento zásadní nesouhlas jsou následující:  

-          Denní průjezdnost vozidel je v úseku I/46 dle sčítání dopravy z roku 2016 mezi  7.000 až 11.000 vozidly. Velkou část těchto vozidel tvoří těžká kamionová doprava jedoucí z nebo do Polska.

-          V červenci a srpnu  má koupaliště hlavní sezonu, objízdná trasa je vedena přímo kolem hlavního vchodu do areálu koupaliště.

-          Objízdná trasa je vedena přímo kolem vchodů do Základní školy Svatoplukova, školní jídelny a  školní družiny.

-          V září se vrací děti do základní školy. Kromě dětí nastupujících do 1.třídy, se po více než roce plně obnovuje docházka všech školáků.

-          Doprava u základní školy již v běžné dny školní docházky kolabuje a stojí zde kolona vozidel rodičů, kteří dováží a odváží děti.

-          Autobusové zastávky u školy jsou naproti sobě a bez zálivů. Každý autobus, který zde zastaví, způsobí zastavení celé dopravy na objízdné trase. Bude to znamenat také ohrožení bezpečnosti žáků školy.

-          Poloměry zatáček a výjezd do kopce u základní školy a dále pak na trati Ecce Homo budou komplikovat průjezdy velkých nákladních vozů. V minulosti, kdy byla tato komunikace krátkodobě využívána jako objízdná, docházelo k ucpání trati Ecce Homo kamiony, které si musely zatáčky nadjíždět. Pokud se v těchto místech potkají protijedoucí kamiony (což při intenzitě dopravy je velmi pravděpodobné), bude to znamenat zastavení dopravy.

-          Těžké kamiony jedoucí po trati Ecce Homo dolů, budou mít kvůli dlouhému klesání a velkému počtu prudkých zatáček přehřáté brzdy a u základní školy hrozí riziko, že včas nebudou moci zastavit.

-          Velký objem dopravy v blízkosti školy bude vyžadovat  z důvodu bezpečnosti trvalou přítomnost policie nebo strážníků. Město Šternberk však takovou kapacitou strážníků nedisponuje.

-          Na uvedené objízdné trase jsou komplikované výjezdy – např. z lokality Na Vyhlídce, kde při takové intenzitě dopravy budou hrozit kolize.

-          Komunikace Ecce Homo není dle našeho názoru konstrukčně stavěna na tak velkou intenzitu těžké dopravy. Dojde k jejímu poškození včetně nedávno opravených úseků. Komunikace je v majetku Olomouckého kraje.

-          Jedná se o citelný zásah do dopravní obslužnosti obcí Domašova u Šternberka, Hraničných Petrovic a místní části Šternberka -  Těšíkova. Starosty obcí o tomto plánu nikdo doposud neinformoval a neprojednal jej s nimi.


Stanislav Orság    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stanislav Orság svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...