Proti plnému uznání islámu v ČR

Čas mešity v Liberci se blíží i plné uznání islámu

Čeští muslimové si vytvořili další Muslimskou obec, jenž je předstupněm vybudování mešity v Liberci. Vznik této Muslimské obce může nasvědčovat i přípravám českých muslimů na snahu získat plné uznání českého státu od roku 2014.

Podle Ministerstva kultury byla dne 13 února 2013 zaregistrována Muslimská obec v Liberci. Předsedou byl místními muslimy zvolen ing. Aziz Traibi jednatel společnosti Globus Plus s.r.o.. Sídlem obce je dům na adrese Vackova 375, Liberec XXIII-Doubí.

V Liberci již několik let funguje muslimská modlitebna. Místní muslimská komunita vznikla díky studentům vysoké školy, kteří se zde usídlili a za nimi přišli další muslimové z jejich rodin a okruhu přátel. Místní muslimská komunita má těsné vazby na Islámskou nadaci v Praze a z liberecké Muslimské obce pochází i někteří z předních členů kontroverzního Svazu muslimských studentů a mládeže.

V současné době jsou v České republice již mešity v Praze, Brně, Teplicích, Hradci Králové a Kolové u Karlových Varů. Modlitebny jsou v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Karviné, Dubí, Karlových Varech, Olomouci, Kuřimi.

Vzhledem k faktu, že od roku 2014 mohou české muslimské obce žádat o plné uznání českým státem, kdy by získali ještě větší vliv na českou společnost a nástroje k provádění islamizace, je možné, že vznik nových Muslimských obcí souvisí se snahou současného vedení Ústředí muslimských obcí organizovat muslimskou komunitu a získat na ni větší
vliv. Neboť dle statistik Českého statistického úřadu je podporuje v současné době pouze kolem jednoho tisíce muslimů ze zhruba dvaceti tisíc odhadovaných muslimů v ČR.

Vzhledem k prokázaným projevům islámského extremismu v pražské a brněnské mešitě je tak možné očekávat, že s vytvořením nové Muslimské obce v Liberci se vytvořil nejen další opěrný bod islámu a centrum po šíření proti-evropské propagandy, antisemitismu a hlavně líbivé pokrytecké islámské propagandistické projevy.

POZOR :   V případě podpisu, dejte "Zobrazit Váš podpis veřejně?" jako NE. Neposkytujme info nepříteli.

....................................................................................................                   .....


Ian Albénitz    Kontaktujte autora petice