Petice proti cenzuře opozičních médií

Vyzýváme Vládu ČR a další odpovědné složky, aby okamžitě přestaly útočit na opoziční internetová média v ČR a ukončily jejich blokaci.

Dne 25. února (příznačně na výročí komunistického puče) bylo zablokováno 8 alternativních mediálních a názorových webů (Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz). To považujeme za hrubé porušení Ústavy ČR a za krok, který nemá v demokratickém systému, v němž se údajně nacházíme, co dělat. Navíc to odporuje předvolebním slibům koalice SPOLU, která slibovala, že bude „bránit omezování svobody projevu ve veřejném a digitálním prostoru“.

Ačkoliv jsou ty cenzurované weby nálepkovány jako „dezinformační“, praxe ukázala, že mnohdy přinášejí pravdivější a přesnější informace než oficiální média. Příkladem bylo omezování práv „neočkovaných proti C-19“, před nímž tato alternativní média varovala již v době, kdy média „hlavního proudu“ nic podobného nepřipouštěla.

Média „hlavního proudu“ jsou dlouhodobě terčem kritiky za nevyváženost, jednostrannost a přílišné vnucování jediného „správného“ názoru. Považujeme proto za správné, že zde existují i opoziční alternativní média, která do určité míry vyvažují informační pole a poskytují lidem i takové informace, které v médiích „hlavního proudu“ nenajdete. Zejména v současné neklidné době je potřeba, aby měli lidé přístup k pohledům z více stran. Proto je cenzura alternativních médií nepřípustná.

Petiční výbor:

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie

RNDr. Jan Sedláček, místopředseda Národní demokracie

Ing. Ivan Cícha, člen vedení Národní demokracie


Národní demokracie    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Národní demokracie svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...