Opakovaný protest proti přemístění Jiráskovy sochy na Jiráskově náměstí v Praze

PROSINEC 2022 - SNAHA O PŘESUN POMNÍKU ALOISE JIRÁSKA NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PRAZE OPĚT OŽILA!

PODPOŘTE PROSÍM PETICI PROTI TOMUTO PLÁNOVANÉMU PŘESUNU, KTERÝ OPĚTOVNĚ ODMÍTÁ NPÚ, ODBORNÍCI, POTOMCI TVŮRCŮ POMNÍKU I POTOMCI SAMOTNÉHO ALOISE JIRÁSKA - přesto se vedení města zase chystá přesun pomníku schválit!

Proč jsme proti bezprecedentnímu přesunu pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí:

- současné umístění, které je v souladu s původním záměrem tvůrců, je na náměstí dominantní, což bylo záměrem tvůrců - vyjádřili tím úctu k Jiráskovu odkazu

- plánovaný přesun pomníku k domu, ve kterém Alois Jirásek žil a zemřel, by pomník výrazně upozadil, a to do té míry, že by již pomník nebyl dominantou náměstí, ale stál by na nevýrazném, snadno přehlédnutelném místě

- Národní památkový ústav přemístění jednoznačně a několikrát odmítl!

- s přesunem nesouhlasí ani pan Benjamin Fragner (syn jednoho z autorů pomníku), neboť je v rozporu se záměrem tvůrců!

Alois Jirásek, i přes brutální zneužití komunistickým režimem, kterému se již nemohl bránit, stále patří mezi natolik všeobecně známé osobnosti českého umění a historie (nezapomeňme na jeho odvážný a zásadní postoj v době první světové války, který vybudil domácí veřejnost z letargie způsobené vyčerpávajícími lety války a významně přispěl ke vzniku Československa), že si zaslouží, abychom o jeho odkaz a památky na něj řádně pečovali.

Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je kulturní památka ČR.

Aby se Jiráskovo náměstí, které je v neutěšeném stavu, dalo do pořádku (což má být důvodem přesunu), tak by naprosto stačilo, kdyby byl pomník a jeho okolí na současném umístění lépe chráněn a udržován - řešení, jak místu pomoci, by se mělo hledat na současném půdorysu. To by měla být ona výzva, jak prostor zlepšit - neopravená fontána, chybně vyřešené a neudržované parkové plochy apod.
Současní architekti by jistě byli schopni náměstí odpovídajícím způsobem upravit a zabezpečit, aniž by vznikla nutnost odsouvat Jiráskovu sochu do pozadí.
Jedná se o primární úkol při správě města - ochránit jej, udržovat jej, rozvíjet jej, ale se zachováním jeho historické tváře!
Jiráskův_pomník.jpg

Aleš Kadeřábek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Aleš Kadeřábek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...