Za pokračování Studia ALTA v důstojných prostorách

My, rodiče a přátelé mladých herců a hereček z Tanečního studia LIGHT

V současné době je pro člověka čím dál náročnější navazovat pevné mezilidské vztahy „na blízko“. Děti a mladí lidé mají před sebou velkou výzvu. Narodili se do svobodné demokratické společnosti, která jim denně nabízí nekonečně mnoho možností, jak svůj život uchopit a kudy se vydat. My, jako rodiče, se jim v hledání snažíme pomáhat a každodenně jim ukazovat svět, jako krásné místo k životu, ke kterému je potřeba přistupovat s pokorou a odpovědností. Ve skrytu duše doufáme a věříme, že to naše děti zvládnou a vyrostou z nich lidé, kteří najdou pevný vztah jak k sobě samým, tak i k prostředí, ve kterém živé mezilidské vztahy pro ně budou důležitou součástí jejich existence.

Své děti jsme přihlásili do Tanečního studia LIGHT (dále TSL), protože věříme, že zde nebudou rozvíjet jen kreativitu a fantazii, ale také budou skrze umění pracovat s hodnotami, jakými jsou svoboda a odpovědnost. V TSL vznikají představení, která mají silné společenské přesahy mimo zdi divadla, a proto potřebují prostor, který stojí a funguje na stejných hodnotách.

Propojením TSL se Studiem ALTA vznikla krásně fungující symbióza prostoru a energie. TSL tak na scéně skutečného divadla uvádí představení pro školy, rodiny i širokou veřejnost. Vše na vysoké profesionální úrovni a zároveň ve velmi přátelském prostředí i pro ty nejmenší mladé umělce. Vícekrát se zde mohla reprízovat i ta představení, která v divadelních přehlídkách nepostoupila a tedy by se už nikdy veřejně nehrála i přes svou vysokou kvalitu. Konec Studia ALTA by se tak mohl stát pro TSL do určité míry likvidačním.

Studio ALTA ve spojení s TSL nabízí dětem nejen krásný otevřený prostor, kde lze vystupovat na profesionálním jevišti a společně trávit čas, ale především utvářet pevné mezilidské vazby na komunitní úrovni, živé, tady a teď.

Vzhledem k nekomerční povaze obou projektů Vás žádáme o pomoc! I přesto, že současný stav lze chápat jako nový impuls a výzvu, není možné, aby si s nastalou situací tým Studia ALTA společně s TSL pomohli sami. Proto s důvěrou žádáme Vás, jako zástupce společnosti, která tradičně dbá o své kulturní hodnoty. Pomozte udržet spojení Studia ALTA s TSL tím, že najdete pro Studio ALTA vhodné prostory pro pokračování jejich dosavadní činnosti.

Stejně jako nás rodičů a našich dětí, je i Vašim úkolem utvářet krásný, svobodný a otevřený prostor pro život!

Vaše

PS: Třeba máte nějaký nápad na prostory, které by mohlo Studio ALTA využít? Kontaktujte nás prosím, případně použijte „Mám nápad“ při podpisu.

20191116-DSC_2668.jpg

20191122-DSC_5336.jpg

20191123-DSC_6183.jpg

20191121-DSC_4591.jpg


Irena Záhorská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Irena Záhorská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...