Problematika obtěžování zápachem

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Žádost o prosazení emisních limitů a metodiky řešení pachových látek do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb.

V současné době je ve sněmovně projednávána novela zákona o ovzduší, do které bychom chtěli prosadit možnost stanovování emisních limitů a metodiku na řešení pachových látek. Až 10 % obcí a měst z celé ČR potřebuje řešit problém se zápachy a současná legislativa je v tomto směru zcela nevyhovující. Aktuální zákon, přestože obsahuje ustanovení, že obtěžující pachové látky jsou znečišťující složkou ovzduší, neumožňuje efektivní stanovení jejich emisních limitů. Orgány státní správy zpochybňují pachovou problematiku a stanovení emisních limitů, protože nemají oporu v zákoně. Jedná se přitom o metody, které jsou akreditované a používané ve většině evropských států. Žádáme proto poslance, senátory a vládu České republiky o zanesení změn do novely zákona 201/2012 Sb ve smyslu našeho návrhu. Podklady, na základě kterých je možné formulovat do legislativy navrhované změny, jsme uvedli na internetové stránce http://nechcemezitvesmradu.cz/navrh-zmen-do-novely-zakona-o-ovzdus/

Petiční výbor: Lubor Letfus, Kroměříž, Ing. Stanislav Baloun, místostarosta obce Mimoň, Mgr. Miroslava Štěrbová, předsedkyně Spolku občanů Permanent Nymburk.

 


Koalice občanských sdružení a obcí    Kontaktujte autora petice