Pro zachování stromů v Českém Těšíně.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Českého Těšína , prostřednictvím této petice důrazně protestujeme proti kácení stromů kolem nábřeží řeky Olše. Jedná se o zdravé stromy v klidné, odpočinkové části města, ač téměř v centru, jsou zárukou klidné chvilky v příjemném prostředí. Tyto stromy pro nás- občany- smybolizují klid, pohodu a závan přírody v jinak smogem znečištěném městě. Děkujeme vedení města, že bude přístupné jinému řešení situace a bude naslouchat svým občanům.