Pražské stavební předpisy: Nepozastavit, ale novelizovat!

V Praze dne 22. prosince 2014

 

Vážená paní ministryně, vážená paní primátorko,

vážení radní a zastupitelé hl. města Praha.

 

Obracíme se na Vás ve věci diskutovaného pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů. Zvažte, prosím, namísto pozastavení účinnnosti, použít formu novely předpisu, jako přechodného opatření. Například návrh technické novely z prosince 2014, který zohledňuje podmínky výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, umožňuje zachování právní kontinuity, včetně dvouletého přechodového období.

 

Pozastavení účinnosti by destabilizovalo legislativní prostředí v oblasti rozvoje území Hlavního města. V krátké době by byly v Praze postupně účinné tři různé stavební předpisy (stará vyhláška č. 26/1999 Sb. OTPP, PSP a celostátní vyhlášky) a vznikla by tak nejednoznačnost ve výstavbě a povolování staveb, se všemi negativními důsledky, mj. i na kvalitu života v hlavním městě.

 

Protože se problematika Pražských stavebních předpisů dotýká života všech obyvatel hlavního města Prahy a vnímáme ji jako celospolečenskou záležitost, žádáme o pokračování konstruktivního dialogu a efektivní spolupráce mezi experty, vedením města a veřejností, které jsou nevyhnutelnou podmínkou uplatňování a rozvíjení dlouhodobých strategií rozvoje města.

 

Podporujeme již podniknuté vstřícné kroky k vzájemné dohodě ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i hl. m. Prahy a věříme, že tento postup je správnou cestou k nalezení funkčního modelu Pražských stavebních předpisů.


S úctou,

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int’l. Assoc. AIA, architekt

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, architekt

Ing. arch. Igor Kovačević, architekt

Ing. arch. Petr Lešek, architekt

Ing. arch. Regina Loukotová, architektka, rektorka ARCHIP

Ing. arch. Karel Maier, profesor FA ČVUT

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt, programový ředitel festivalu reSITE

Ing. arch. Boris Redčenkov, architekt

Ing. Milota Sidorová, PhD., krajinná architektka, koordinátorka festivalu reSITE

Ing. arch. Josef Smola, architekt

Ing. arch. Kristýna Stará, architektka

Bc. Karolína Vojáčková, architektka

Ing. arch. Michal Volf, architekt, člen představenstva ČKA

 

 


Milota Sidorová    Kontaktujte autora petice