Ponechání polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň v majetku statutárního města Plzeň.

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovaným prodejem polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň. Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo města Plzně, primátora a radu města Plzně.

My, níže podepsaní občané požadujeme, aby nemovité věci tvořící areál polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň byly ponechány v majetku statutárního města Plzeň.

Případným prodejem této jediné městské polikliniky by byla ohrožena dostupnost i rozmanitost zdravotní péče poskytované občanům města.

Petiční výbor ve složení: 1) Mgr. Daniel Kůs, Křimická 130, 318 00 Plzeň                                                        2) Petr Vileta, Petřínská 21, 326 00 Plzeň
Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen: Mgr. Daniel Kůs


Daniel Kůs (Piráti)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Daniel Kůs (Piráti), aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...