Podpořte dofinancování rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Rodiny s dětmi s handicapem mají ze zákona (č.108/2006, o sociálních službách, § 54) nárok na bezplatnou sociální službu ranou péči. Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje tuto terénní sociální službu rodinám ve Zlínském kraji již 17 let. Raná péče provází rodiny v období raného věku dítěte, podporuje vývoj dítěte s handicapem, poskytuje praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů, zprostředkovává kontakty na další odborníky, pomáhá rodičům s úřady, zajišťuje rodinám kompenzační a didaktické pomůcky. Sociální služba je prevencí proti syndromu vyhoření u pečujících rodičů, rozpadu partnerství, podporuje domácí péči pro všechny děti bez rozdílu.  

Rané péče je financována především ze státních dotací a je dlouhodobě podfinancovaná. Dotace nepokrývají reálné náklady související s poskytováním rané péče v rodinách. EDUCO si další finance samo aktivně zajišťuje skrze jednotlivé dárce, firemní dárce a nadace, aby mohlo pro své klienty fungovat. Dary však v letošním roce nepokryjí potřebný rozdíl v rozpočtu. Je nezbytné navýšení dotací ze státního rozpočtu proto, aby organizace byla schopna dále fungovat vzhledem k plošnému navýšení cen. Pokud nedojde k potřebného navýšení, nebude schopna organizace nadále poskytovat své služby pro rodiny s dětmi s handicapem. Finanční situace je nadále již neudržitelná.

Svým podpisem souhlasíte s tím, aby došlo k navýšení dotací pro sociální službu ranou péči ve Zlínském kraji. Děkujeme.

Vaše EDUCO 


Šárka Štěpáníková, Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.    Kontaktujte autora petice