Podpořte dofinancování rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Rodiny s dětmi s handicapem mají ze zákona (č.108/2006, o sociálních službách, § 54) nárok na bezplatnou sociální službu ranou péči. Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje tuto terénní sociální službu rodinám ve Zlínském kraji již 17 let. Raná péče provází rodiny v období raného věku dítěte, podporuje vývoj dítěte s handicapem, poskytuje praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů, zprostředkovává kontakty na další odborníky, pomáhá rodičům s úřady, zajišťuje rodinám kompenzační a didaktické pomůcky. Sociální služba je prevencí proti syndromu vyhoření u pečujících rodičů, rozpadu partnerství, podporuje domácí péči pro všechny děti bez rozdílu.  

Rané péče je financována především ze státních dotací a je dlouhodobě podfinancovaná. Dotace nepokrývají reálné náklady související s poskytováním rané péče v rodinách. EDUCO si další finance samo aktivně zajišťuje skrze jednotlivé dárce, firemní dárce a nadace, aby mohlo pro své klienty fungovat. Dary však v letošním roce nepokryjí potřebný rozdíl v rozpočtu. Je nezbytné navýšení dotací ze státního rozpočtu proto, aby organizace byla schopna dále fungovat vzhledem k plošnému navýšení cen. Pokud nedojde k potřebného navýšení, nebude schopna organizace nadále poskytovat své služby pro rodiny s dětmi s handicapem. Finanční situace je nadále již neudržitelná.

Svým podpisem souhlasíte s tím, aby došlo k navýšení dotací pro sociální službu ranou péči ve Zlínském kraji. Děkujeme.

Vaše EDUCO 


Šárka Štěpáníková, Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Šárka Štěpáníková, Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...