Podpora paní učitelky Maštalířové

Vážený pane starosto, vážený pane řediteli,


dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili svou podporu paní učitelce Lence Maštalířové, která je třídní učitelkou ve třídě 3.A na ZŠ Dolní Měcholupy. Paní učitelka Maštalířová je nejen vynikající pedagog, ale především si dokázala získat svým přístupem pozornost a náklonnost našich dětí. Uvědomujeme si, že to není v oblasti školství samozřejmé, a vážíme si proto její nevšední ochoty a nasazení při výuce.

Rovněž komunikace s rodiči a sdílení vyučované látky či fotografií ze školy probíhá plně k naší spokojenosti. Moderní a aktivní přístup paní učitelky Maštalířové významně zvýšil zájem našich dětí o výuku (mimo jiné prostřednictvím např. referátů, systémem bonusů za vlastní iniciativu apod.). Uvědomujeme si, že není samozřejmé, že děti pravidelně podnikají s paní učitelkou nejrůznější exkurze, které rozvíjejí probíranou látku a prohlubují dosažené vědomosti.

Velmi také oceňujeme nadstandardní komunikaci školy s rodiči i dětmi i možnost kdykoliv paní učitelce zavolat. V neposlední řadě považujeme za nesmírně přínosný i zájem paní učitelky o jednotlivce včetně jeho konkrétních problémů, stejně jako o vztahy v celém kolektivu. To vše se projevilo mimo jiné i zlepšením školních výsledků některých dětí, na čemž má přístup paná učitelky podle jejich rodičů zásadní podíl.

V tomto kontextu nás zaskočila informace, že paní učitelka Maštalířová obdržela výtku ředitele školy za to, že vyhověla přání rodičů a umožnila nám zasílat peníze na domluvené akce bankovním převodem. Toto opatření bylo na naši výslovnou žádost, na plnou zodpovědnost nás rodičů a velmi usnadnilo rodičům úhrady školních aktivit. Podobně znepokojivý je pro nás i fakt, že stále není jisté, jestli bude paní učitelka Maštalířová na škole pokračovat i příští školní rok.

Domníváme se, že vzhledem k výše uvedenému by se vedení školy mělo maximálně soustředit na to, jak paní učitelku na škole udržet. Chtěli bychom proto pana ředitele touto cestou požádat o jednoznačné potvrzení toho, že prodloužení smlouvy paní učitelce bez zbytečných odkladů je pro školu prioritou. Čas se totiž rychle krátí a nikdo zodpovědný nemůže čekat a spoléhat se na to, jestli na poslední chvíli zůstane bez práce nebo ne.

Věříme, že tuto situaci chápete a budete nám moci dát jasnou představu o tom, jak hodláte v této věci pokračovat.

Vážený pane starosto, vážený pane řediteli, pevně věříme, že naše školství bude mít více pedagogů, jako je paní učitelka Lenka Maštalířová, která způsobila, že naše děti chodí do školy s radostí a úsměvem.


S úctou


Rodiče žáků 3.A    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Rodiče žáků 3.A svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...