Petice proti necitlivému návrhu obytného domu v Troji

Vážení přátelé, sousedé, příznivci Troje. Obraťte prosím svoji pozornost k developerskému projektu „Viladům Pod Havránkou“.

Nový_návrh1.png

Současný_stav_pozemku2.png

Na místě prvorepublikové vily Pod Havránkou 13 je zažádáno o stavební povolení bytového domu, jehož zcela základní parametry máte k dispozici.  Návrh je zcela necitlivým zásahem do prostředí roztroušené vilové zástavby rodinných domů v zahradách. Návrh nerespektuje své okolí ve všech parametrech, kterými lze stavbu definovat.  Výška, objem, zastavěnost pozemku, architektonické i urbanistické řešení. To vše v srdci přírodního parku Drahaň – Troja a doslova na hranici přírodní památky Havránka. Jde o stavbu, která  je celým svým pojetím v naprostém nesouladu s místem a pokud bude realizována, změní nadobro charakter celé ulice i s okolím. Snažíme se přesvědčit Stavební úřad Prahy 7, aby nepřipustil realizaci tak neomaleného developerského projektu. Nesouhlasíme s výstavbou bytového domu „Viladům Pod Havránkou“ a prosíme o podporu všechny, komu je proti mysli nesoulad plánované stavby s urbanistickými a architektonickými hodnotami v dané lokalitě.

Podpořte naši iniciativu svým podpisem.

Děkujeme

Za petiční výbor: Jan Šikl, Jan Kavan, Ivan Zachariáš

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Šikl svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...