Požadujeme setrvání ředitelů KSO a KAM KV na jejich pozicích

My, níže podepsaní, obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary, tímto žádáme Radu města Karlovy Vary, aby se zachovali jako čestní a spravedliví lidé a nechali ředitele KAM KV a KSO na jejich pozicích.

Přesně po roce, kdy byli ze čtyř městských podniků odvoláni ředitelé bez udání jakéhokoliv důvodu, jsme svědky opakující se historie. Vedení města Karlovy Vary v čele s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou se nyní rozhodlo odvolat z ředitelských postů Karlovarského symfonického orchestru a Kanceláče architektury města Karlovy Vary Petra Polívku a Petra Kroppa. A to opět bez udání jakéhokoliv relevantního důvodu. Petr Polívka a Petr Kropp jsou oba zkušení odborníci ve svém oboru, což ostatně dokazují i výsledky jejich práce a úspěchy na těchto pozicích.

Z těchto důvodů, my níže podepsaní, požadujeme setrvaní ředitelů KSO a KAM KV na svých pozicích a do budoucna konec pochybných bezdůvodných změn ve vedení městských podniků!

Za petiční výbor:

Ing. Jiří Slach, Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary  email: jiri.slach@seznam.cz

Michaela Kožíšková, Lesov 92, 360 01 Sadov  

Markéta Kiralyi, Šípková 9, 360 07 Karlovy Vary  Náhledovka_Kropp_+_Polívka.png

Zastupovat petičního výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm.1 zák.č.85/1990 Sb.)

  


Daniela Bílá    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Daniela Bílá svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...