Petícia proti zrušeniu rožňavského útulku (nutné vyplnit všechny)

POZOR OPRAVDU VELMI DÚLEŽITÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Pro započítání vašeho hlasu je pro úplně všechny nezbitně nutné vyplnit i kolonky věk a adresa trvalého bydliště. Slovenský petiční zákon  to tak vyžaduje. Jinak Váš hlas bude bohužel neplatný!!!!!!!!!

My, účastníci petičnej akcie, v súlade s článkom 27 Ústavy SR a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, svojim podpisom slobodne a vážne prejavujeme nesúhlas s rozviazaním zmluvy zo strany mesta Rožňava s OZ Život je pes :-) Rožňava a touto cestou žiadame o predĺženie stanoveného termínu k opusteniu terajších priestorov až po dobu potrebnú pre vybudovanie nového Útulku pre týrané a opustené zvieratá v meste Rožňava.Zároveň žiadame o pomoc pri výstavbe plánovaného útulku, ako kompenzáciu investovaných finančných, materiálných a iných prostriedkov do budovy a areálu, kde sa rožňavský útulok podľa zmluvnej dohody momentálne ešte stále nachádza. Zároveň týmto vajadrujeme svoju podporu občianskemu združeniu Život je pes :-), založenému za účelom pomoci, záchrany a znovu umiestenia týraných a opustených zvierat nachádzajúcich sa v meste Rožňava vo všetkých legitímnych a zákonných krokoch smerujúcich k vzniku a dlhodobému prevádzkovaniu Útulku pre opustené a týrané zvieratá v Rožňave.

 

Zastupovaním účastníkov petičnej akcie pred orgánmi mesta je poverený: Mgr. Zuzana Klincková, štatutár OZ Život je pes, Páterova14, 048 01 Rožňava, Mgr. Katarína Kohutiarová, Mierová 13, 048 01 Rožňava a Ing. Gabriela Bozóová, Edelényska 16, 048 01 Rožňava.

 

POZOR OPRAVDU VELMI DÚLEŽITÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Pro započítání vašeho hlasu je pro úplně všechny nezbitně nutné vyplnit i kolonky věk a adresa trvalého bydliště. Slovenský petiční zákon  to tak vyžaduje. Jinak Váš hlas bude bohužel neplatný!!!!!!!!!


Mgr. Zuzana Klincková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Zuzana Klincková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...