Petícia proti zrušeniu rožňavského útulku (nutné vyplnit všechny)

POZOR OPRAVDU VELMI DÚLEŽITÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Pro započítání vašeho hlasu je pro úplně všechny nezbitně nutné vyplnit i kolonky věk a adresa trvalého bydliště. Slovenský petiční zákon  to tak vyžaduje. Jinak Váš hlas bude bohužel neplatný!!!!!!!!!

My, účastníci petičnej akcie, v súlade s článkom 27 Ústavy SR a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, svojim podpisom slobodne a vážne prejavujeme nesúhlas s rozviazaním zmluvy zo strany mesta Rožňava s OZ Život je pes :-) Rožňava a touto cestou žiadame o predĺženie stanoveného termínu k opusteniu terajších priestorov až po dobu potrebnú pre vybudovanie nového Útulku pre týrané a opustené zvieratá v meste Rožňava.Zároveň žiadame o pomoc pri výstavbe plánovaného útulku, ako kompenzáciu investovaných finančných, materiálných a iných prostriedkov do budovy a areálu, kde sa rožňavský útulok podľa zmluvnej dohody momentálne ešte stále nachádza. Zároveň týmto vajadrujeme svoju podporu občianskemu združeniu Život je pes :-), založenému za účelom pomoci, záchrany a znovu umiestenia týraných a opustených zvierat nachádzajúcich sa v meste Rožňava vo všetkých legitímnych a zákonných krokoch smerujúcich k vzniku a dlhodobému prevádzkovaniu Útulku pre opustené a týrané zvieratá v Rožňave.

 

Zastupovaním účastníkov petičnej akcie pred orgánmi mesta je poverený: Mgr. Zuzana Klincková, štatutár OZ Život je pes, Páterova14, 048 01 Rožňava, Mgr. Katarína Kohutiarová, Mierová 13, 048 01 Rožňava a Ing. Gabriela Bozóová, Edelényska 16, 048 01 Rožňava.

 

POZOR OPRAVDU VELMI DÚLEŽITÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Pro započítání vašeho hlasu je pro úplně všechny nezbitně nutné vyplnit i kolonky věk a adresa trvalého bydliště. Slovenský petiční zákon  to tak vyžaduje. Jinak Váš hlas bude bohužel neplatný!!!!!!!!!


Mgr. Zuzana Klincková    Kontaktujte autora petice