Textilní továrny ve Frýdku-Místku za kulturní památku

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby

 1. Ministerstvo kultury České republiky znovu zahájilo řízení, vyžádalo si nová vyjádření subjektů uvedených v § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vydalo nové rozhodnutí, jímž ministerstvo prohlásí za kulturní památku následující objekty:

  • bývalou přádelnu bavlny firmy A. Landsberger č. p. 1085, na parc. č. 2822/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (neprohlášeno za kulturní památku rozhodnutím MK 55069/2012 OPP);

  • bývalé sklady firmy A. Landsberger, na parc. č. 2829/2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (neprohlášeno rozhodnutím MK 53358/2012 OPP);

  • bývalou tovární budovu firmy A. Lemberger č. p. 938, na parc. č. 2219, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (neprohlášeno rozhodnutím MK 54531/2012 OPP);

  • bývalé bělidlo a úpravnu firmy J. Munk a synové č. p. 1089, na parc. č. 2841, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (neprohlášeno rozhodnutím MK 52712/2012 OPP);

  • bývalou tkalcovnu firmy J. Munk a synové č. p. 1077, na parc. č. 2795, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (neprohlášeno rozhodnutím MK 55661/2012 OPP);

  • bývalou tkalcovnu firmy Bratři Neumannové č. p. 2292, na parc. č. 2814/2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (neprohlášeno rozhodnutím MK 54795/2012 OPP).

 2. Magistrát města Frýdku-Místku a Krajský úřad Moravskoslezského kraje vypracovaly podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, takové vyjádření, které dostatečně ocení historický význam výše uvedených objektů a které podpoří prohlášení těchto objektů za kulturní památku.


Mgr. Daniel Baránek    Kontaktujte autora petice