Petice za společné jednání k vyjasnění situace na ZŠ Zdice

Petice za společné jednání k vyjasnění situace na ZŠ Zdice

Nám jako rodičům žáků navštěvujících ZŠ Zdice, popř. přátelům školy, není lhostejná současná situace v této škole, o níž se dozvídáme jak z veřejných, tak neveřejných zdrojů. Jedná se o dosti protichůdná vyjádření, která nás jako rodiče/přátele školy znepokojují. Jelikož zatím nedošlo ke společnému jednání obou stran a záleží nám na vyjasnění celé situace, rádi bychom apelovali na obě zúčastněné strany:

Požadujeme jednání vedení ZŠ Zdice nebo zřizovatele (vedení města) s nespokojenými pedagogy řízenou nezávislým mediátorem v co nejbližším termínu. Mediátor by vyslechl obě (všechny) strany sporu, řídil komunikaci a pomohl by hledat řešení.

Zároveň požadujeme, aby byl tímto mediátorem vyhotoven zápis o společném jednání podepsaný oběma stranami, tedy jak vedením školy nebo vedením města, tak nespokojenými pedagogy. Zápis bude sloužit k informování veřejnosti. Nemůže pak již docházet k nejasným a leckdy protichůdným vyjádřením. To by, jak pevně doufáme, přispělo k vyjasnění a uklidnění celé záležitosti.

Vycházíme z dosud publikovaných vyjádření:

8.3.2024 – Vyjádření ředitelky školy (v reakci na interní petici, podanou 34 pedagogickými pracovníky 5.3.2024)
https://www.zszdice.cz/skola/aktuality/vyjadreni-reditelky-skoly.9951


9.4.2024 – Informování veřejnosti o dění v ZŠ Zdice ze strany pedagogů
https://ptamesekamdal.blogspot.com/2024/04/informovani-verejnosti-o-deni-v-zs-zdice.html


11.4.2024 – Vyjádření zřizovatele Základní školy Zdice – pro rodiče dětí, které chodí Základní školu Zdice.
https://www.mesto-zdice.cz/evt_file.php?file=9962


12.4.2024 – Reakce na vyjádření zřizovatele Základní školy Zdice
https://ptamesekamdal.blogspot.com/2024/04/reakce-na-vyjadreni-zrizovatele.html


Petici je možné podepsat zde nebo osobně
kontakt : Milan Mičienka, Hroudská 126, Zdice, tel. +420 773011458

 

 


Milan Mičienka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Milan Mičienka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...