Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby pro české občany žijící v USA a dalších zemích v zahraničí

Petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby pro české občany žijící v zahraničí

Minnesota, 21. srpna 2018

My, čeští občané žijící v USA a dalších zemích světa, žádáme o přístup ke korespondenční nebo elektronické formě hlasování, což je praxe běžně umožňovaná občanům dalších vyspělých evropských zemí, tedy občanům slovenským, rakouským či německým. Přidáváme se tímto k peticím, které již kolují k podepsání, např. petice Asturie nebo petice českých vědců.

Důvody:

Mnozí z nás žijících a pracujících v zahraničí máme české občanství a udržujeme velmi úzké styky s Českou republikou. I když jako občané České republiky žijící v zahraničí máme právo volit v českých volbách, současná situace nutnosti volit osobně na velvyslanectví nebo na konzulátech nedovoluje všem se rovnoprávně účastnit vzhledem k vysokým cenám letenek, ubytování a omezené možnosti brát si dovolenou. Pro porovnání: z hlavního města Minnesoty cesta na nejbližší konzulát do Chicaga trvá autem jedním směrem bez přestávky po dálnici čistých osm hodin! Podobné vzdálenosti jsou nutné překonávat z většiny států USA.

Vychováváme děti s dvojím občanstvím, které vyrůstají v dvoujazyčném prostředí (učí se česky v Českých školách bez hranic nebo víkendových českých školách se zkouškami v češtině). Důležitou součástí této výuky je znalost české kultury a výchova k občanské zodpovědnosti. Stejně tak jako my budou mít nové mladé generace možnost volit v českých demokratických volbách. Musíme jim proto jít příkladem už nyní tím, že budeme moci všichni volit ze zahraničí a to hned v nejbližších volbách.

V těchto letech, kdy vysoké procento Čechů odjíždí do zahraničí za studiem nebo za prací, je pro Českou republiku obzvlášť důležité udržovat se současnou i budoucí generací kontakty. Právě díky Čechům žijícím v zahraničí je možné do budoucna rozvíjet těsné kulturní, vědecké i obchodní styky mezi Českou republikou, USA a dalšími zeměmi, kde žijí čeští krajané. Tudíž pokud nám vláda a Parlament České republiky plně zpřístupní naše právo volit, je logické, že se Češi v zahraničí budou o to více zajímat o dění ve své vlasti ať už z pohledu politického či ekonomického.

Jako občané České republiky máme zájem se účastnit českého politického dění. Reprezentujeme široké spektrum potenciálních voličů v zahraničí z různých sociálně-ekonomických sfér, geografických oblastí, úrovní vzdělání a typů zaměstnání.

Žádáme vládu České republiky a všechny poslance a senátory Parlamentu České republiky o přístup ke korespondenční nebo elektronické formě hlasování a předem děkujeme za podporu v tomto demokratickém procesu.

Připojte prosím svůj podpis. Děkujeme.


Česká komunita v Minnesotě, USA    Kontaktujte autora petice