Petice za záchranu zámku v Horním Maršově

My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo kultury České republiky o dohled na dodržování zákona č. 20/1987 Sb o státní památkové péči ( ..vlastník kulturní památky je povinen ji udržovat v dobrém stavu a chránit před ohrožením, poškozením, znehodnocením ...)       a nepodlehnutí případným tlakům stávajících i budoucích majitelů na vyjmutí zámku z památkové ochrany.

Zámek byl postaven v pozdně barokním stylu roku 1792. Roku 1869 přestavěn v novorenesančním stylu. V roce 1964 byl prohlášen kulturní památkou. Od roku 1997 je v soukromých rukou bez využití. Je významnou dominantou obce i výjimečnou stavbou v Krkonoších. Zámek je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek pod  číslem 28796/6-3534DSC_02791.JPGDSC_0178.JPG

DSC_04221.JPG

 

Dne 19.8.2018 zámek po úmyslném zapálení vyhořel, přišel o všechny dřevěné střešní konstrukce, požár poškodil věž a stropy v 1. patře

 

Snažme se zachovat kousek historie v krajině pod Sněžkou pro své děti a vnoučata.

 


Helena Kloseová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Helena Kloseová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...