Petice za záchranu stromů na sídlišti Struhlovsko, Hranice

Hranická radnice na několik etap revitalizuje sídliště Struhlovsko. Chce vybudovat nová parkovací stání a nové chodníky. Zarážející je ovšem skutečnost, že opět překážejí vzrostlé stromy, které se na tomto sídlišti nacházejí desetiletí a vytvářejí ráz sídliště, které je považováno za nejzelenější a nejpříjemnější v Hranicích. Zeleň v současném rozsahu je pro mnoho z nás hezkou vzpomínkou.

Radnice občany o rozsahu kácení předem neinformovala, jak tomu bylo nedávno i v případě vzrostlé vrby na rybníku Kuchyňka, kde jsou nyní zasazeny dva titěrné proutky.

Úřední deskou a nesrozumitelnými zápisy se nikdo prokousávat nechce.
Chceme jasné informace a mít možnost podílet se na nakládání s prostředím, ve kterém žijeme.

S revitalizací souhlasíme a jsme za ni rádi.

Nesohlasíme však s tak velkým zasahováním do flory.
Když nám je minulá generace zasadila a ony vytrvale rostly, aby dělaly radost, tak je NECHEJTE ŽÍT.

S plánovaným kácením stromů nesouhlasíme z těchto důvodů:

 1. Domníváme se, že pro potřebu rozšíření parkovacích možností a pro budování chodníků (pokud jsou vůbec potřebné) lze najít takové řešení, které by umožnilo stromy zachovat
 2. Mladé stromky nenahradí ekologickou funkci vzrostlých stromů (vzhledem k neustálému zhoršování ovzduší města dýcháme dnes špinavý vzduch)
 3. Dojde k výraznému zhoršení životního prostředí z více hledisek:
  • nárůst hluku z projíždějících aut
  • zhoršení mikroklimatu (menší vlhkost, neúnosné teploty v létě, méně kyslíku)
  • větší prašnost v ulicích
  • zmizí stín, tolik vyhledávaný v letních měsících
  • více škodlivých emisí v ovzduší
  • zvětšení vydlážděných ploch na úkor trávníků.
 4. Dojde ke značné estetické újmě úrovně bydlení v této části města. Nechceme bydlet bez zeleně.
 5. Dojde k estetickému poškození vzhledu sídliště.

Požadujeme:

 1. aby hranická radnice od záměru kácení vzrostlých stromů upustila
 2. aby hranická radnice řešila zvýšenou potřebu parkovacích stání jiným, k životnímu prostředí šetrnějším způsobem
 3. aby hranická radnice o veškerých zásazích do zeleně občany informovala s dostatečným předstihem, dostupným způsobem a dostatečně podrobně tak, aby se občané mohli k těmto záměrům vyjádřit dříve než dojde k nenapravitelným škodám na životním prostředí.

V Hranicích, 14.7.2018


Vladimír Hajduk    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vladimír Hajduk, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...