Petice ZA ZÁCHRANU RODNÉHO DOMU MALÍŘE A GRAFIKA JANA ZRZAVÉHO

PETICE ZA ZÁCHRANU RODNÉHO DOMU MALÍŘE A GRAFIKA  JANA ZRZAVÉHO

dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

    My, níže podepsaní občané ČR, žádáme, aby byla zachráněna budova RODNÉHO DOMU JANA ZRZAVÉHO v obci Okrouhlice, jak se obec zavázala Smlouvou o partnerství mezi obcí Okrouhlice a Spolkem Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s. v roce 2009.  

    Obec Okrouhlice bez uvedení důvodu, bez jakéhokoliv vysvětlení občanům obce, orgánům Kraje ani orgánům Ministerstva Kultury – za ekonomicky prokazatelně nevýhodných podmínek, PRONAJALA DŮM KE KOMERČNÍM ÚČELŮM /SKLAD, KANCELÁŘE, VZORKOVNA/, čímž dojde k jejímu ZNEHODNOCENÍ.

  Jde o budovu venkovské školy z roku 1880, kde byl otec Jana Zrzavého prvním řídícím a Jan Zrzavý se zde narodil a vyrostl. Venkovská škola sloužila do roku 2019 jako přirozené vzdělávací centrum spojených okolních obcí, vytvářející vztah společné sounáležitosti. Má téměř nezměněný historický interiér. Exteriér poškozený nešetrnými opravami lze za poměrně nízkých nákladů uvést do původního stavu. 

 

Podporujeme úsilí  Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s., aby prostřednictvím koupě budovy pokračoval v naplňování svého původního záměru (tj. podle stanov Spolku a podle původní smlouvy s obcí Okrouhlice) a aby vybudoval a provozoval důstojné společenské a kulturní centrum připomínající a rozvíjející odkaz VELKÉHO ČESKÉHO MALÍŘE JANA ZRZAVÉHO.

  

Za Petiční výbor:  

 

David Vávra, architekt        Michal Ambrož, hudebník          Pavel Piekar, výtvarník

IMG_90341.png

(foto - Rodný dům malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici)

 


Martin Langpaul, Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Langpaul, Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...