Petice za záchranu obecního majetku

Touto peticí vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad tím, jak je nakládáno s majetkem hl. m. Prahy ve správě městské části Praha 10 i s majetkem obce. Strašnická škola i kulturní dům Eden chátrají a není s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Vyzýváme tímto Úřad MČ Prahy 10 k okamžité nápravě. Zastavte devastaci těchto objektů, zajistěte nezbytné opravy a vraťte je k užívání obyvatelům Prahy 10!

V Praze dne 21. 9. 2013


Ivana Mádrová    Kontaktujte autora petice