Petice za záchranu bývalé kinokavárny ve Varnsdorfu

Žádáme Město Varnsdorf, aby jednalo s místními občany a zájmovými organizacemi ohledně možného využití budovy místo jejího případného zbourání.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 byla začátkem ledna uvedena položka demolice Kinokavárna č.p. 3044 - PD (projektové dokumentace). To by znamenalo, že se uvažovalo o demolici této unikátní historické budovy.

Aktuální návrh již obsahuje:
Kinokavárna č.p. 3044 - posouzení stavebně tech. stavu objektu
https://www.varnsdorf.cz/files/rozpocet_hospodareni/navrh_rozpoctu_2020.pdf

Vyjádření vedoucího odboru správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf
24. 1. 2020:

Dobrý den pane Vodičko,

odpověď na vaši otázku byla projednávána na včerejším pracovním semináři zastupitelů k rozpočtu. Prozatímní doporučení zastupitelů je nechat zpracovat stavebně technický průzkum budovy vč. statiky, odhad investičních nákladů na opravu střechy, odhad investičních prostředku na zajištění budovy, případně rozsáhlejší rekonstrukce. Následně bude ZM rozhodovat zda objekt zajistit, opravit či provést jeho demolici.

Komise správy majetku vč. architekta města se po seznámení se stavem budovy, posouzení jeho současné hodnoty (stavebně technický stav) přikláněla k názoru odbourat část budovy - zadní sál, který může být v budoucnu nahrazen moderní přístavbou pro konkrétní využití a zachovat historicky cennější přední část do ulice Generála Svobody, nicméně je to jen názor komise a bude se dále posuzovat dle doporučení zastupitelů. Objekt se nebude bourat pokud to nebude nevyhnutelné.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Beránek


Vyjádření místostarostky Mgr. Ladislavy Křížové 30. 1. 2020:


Pane Vodičko,
 
všichni zastupitelé jsou pro zachování kinokavárny, přesto, že je v žalostném stavu.
 
Letos se zajistí střecha, aby do budovy nezatékalo. K posouzení stavu statikem dojde během 1. pololetí (můj osobní odhad, konkrétně jsme se nedohodli), po jeho posouzení, jak velkou část budovy bude možné zachovat a rekonstruovat, se budeme bavit o možnostech využití a s tím se zadá úkol projektantovi, aby navrhl rekonstrukci (s přestavbou/dostavbou/částečnou demolicí...).
 
hezký večer
 
L. Křížová
 

Pavel Vodička    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavel Vodička, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...