PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČÁSTI PŘÍRODNÍHO PARKU POLUŠKA VIZ. PŘÍLOHA

8f976a13-8cf3-4190-af0b-c31a1b79d6b8.JPG

My níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme aby:

Obecní úřad Střítěž, MěÚ Kaplice – Stavební úřad, MěÚ územního plánování a odbor životního prostředí, majitelé pozemků a Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, aby se zasadil o zachování Přírodního parku Poluška a vyjmul plánovanou zástavbu v územním plánu plochy A1 a A2 (plochy smíšené obytné – území malých sídel viz Výkres základního členění území).

Snímek_obrazovky_2023-08-09_v 11.33_.00_.png

Přírodní park Poluška je významnou lokalitou, kterou obývají druhy jako je například rys ostrovid, jeřábek lesní anebo tetřívek obecný. Budoucí zástavba by nejenom ohrozila tyto výše zmíněné druhy, ale veškerou faunu a floru, která žije v tomto parku.

Děkujeme.

a8cd902e-8b3c-41d4-abd2-3ffed317ae57.JPG

72516777-a77f-4d1d-8d8f-98c00740b21d.JPG

0abb1ab4-c021-4f38-b13a-b5e7d3ddea1b.JPGa2e67126-55ba-4399-a923-137422d07e83.JPG

7530a741-f33c-45f7-95f9-d423c01d21d3.JPG

10083041-60a7-4cf1-95cb-997568381208.JPG

 

 

 


Romana Zechmeister    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Romana Zechmeister svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...