Petice za zachování historického žulového dláždění Cvilínské ulice v Krnově

My níže podepsaní, žádáme, aby Město Krnov nerealizovalo svůj záměr zlikvidovat za 3,5 mil. Kč historické žulové dláždění na Cvilínské ulici v Krnově a nenahrazovalo ho levným a bezcenným asfaltem. Cvilínská ulice je přístupovou komunikací k národní kulturní památce - poutnímu kostelu na Cvilíně, a současně komunikace ohrazuje areál parku špičkové památky moderní architektury - Střeleckého domu, stavby architekta Leopolda Bauera, a leží v ochranném pásmu této památky. Za minulého režimu bylo obvyklé památky likvidovat, a nahrazovat je bezcenným betonem a asfaltem. Po roce 1989 nastal trend opačný - snažíme se architektonicky a urbanisticky cenné hodnoty chránit a obnovovat. Řada měst tak navrací v památkově exponovaných lokalitách dlažby z přírodního kamene a vytlačuje asfalt. V Krnově se tak máme stát svědky procesu opačného? Stav dlažby je ve velmi dobrém stavu, pro zlepšení stačí pouze lokální vyspravení. Profil komunikace i způsob položení dlažby je velmi dobře přizpůsoben tomu, aby voda odtékala ze zvýšeného středu ke sníženým krajnicím. V žádném případě není nutné za 3,5 mil. Kč dláždění zlikvidovat a zakrýt povrch asfaltem. Silnice slouží svému účelu bez problémů dlouhá desetiletí - jen na malých úsecích došlo k lokálnímu předláždění. Stále je ale prostor tento záměr zvrátit - při schvalování rozpočtu města. Proto se obracíme na Město Krnov, aby záměr likvidace žulového dláždění Cvilínské ulice a jeho nahrazení asfaltem nezahrnovalo do svého rozpočtu, a zajistilo údržbu a opravy stávající historické žulové dlažby tak, aby zůstala zachována pro budoucí generace tak, jako již dříve bylo zachráněno historické žulové dláždění části uličky U Fortny.


Ing. Jan Stejskal, Spolek u synagogy Krnov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Jan Stejskal, Spolek u synagogy Krnov svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...