Petice za zachování a dodržování lustračního zákona

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby ani v tomto volebním období nebylo opomenuto, že je třeba nadále chránit státní aparát před tím, aby se do odpovědných funkcí dostávali lidé, kteří se v minulosti podíleli na fungování totalitního režimu a byli aktivními spolupracovníky tehdejších represivních složek, jako byla například Státní bezpečnost či Pohotovostní pluk Ministerstva vnitra. Děkujeme.

Za petiční výbor:

Dušan Makovský, Rochovská 772, Praha 9

Podklady pro vytištění podpisových archů najdete na adrese https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=165696C81AF3EDAA%21193&ithint=file%2C.pdf&app=WordPdf&wdo=2&authkey=%21AEabaYg_rLQ0Lrc
Podepsané archy prosím zašlete na mou, výše uvedenou adresu.

Autorem petice je občanské sdružení ProtiAlt

www.protialt.eu
http://www.facebook.com/ProtiAlt

 


Dušan Makovský    Kontaktujte autora petice