Petice za vodňanský filmový klub


Petiční výbor:
Vodňany žijou, o.s., Sovova 391, 389 01, Vodňany, IČO: 22873074
osoba oprávněná jednat za organizaci a zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány: Vít Krajčovič, Budějovická 457, Vodňany

Adresát petice:
Rada města Vodňany
nám. Svobody 18/I
389 01  Vodňany
>
V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním
>
Vážený pane starosto, vážení radní,
>
na základě zájmu obyvatel města, návštěvníků filmového klubu v rámci festivalu Vodňany žijou, žádáme my, níže podepsaní, o zařazení pravidelného (1x měsíčně) filmového klubu (FK) do programové nabídky Městského kulturního střediska ve Vodňanech (MěKS). FK by administrativně, dramaturgicky i finančně zajistilo Vodňany žijou, o.s., žádáme však o takovou formu spolupráce s MěKS, kdy za MěKS jdou náklady spojené s provozem kinosálu a za sdružením (administrátorem FK) jdou náklady spojené s pořízení kopií filmů. Program FK by pak byl zařazen do standardního měsíčního programového plakátu MěKS.
>
Návštěvnost FK v rámci festivalu Vodňany žijou 2011 se pohybovala kolem 40 diváků na jedno představení (Psycho 55 diváků, Krátký film o zabíjení 36). Celorepublikový průměr návštěvnosti kin za roky 2008 - 2010 se dle Unie filmových distributorů pohybuje v rozmezí 30 - 33 diváků na jedno představení. Vzhledem k tomu, že tento průměr překračujeme, domníváme se, že je o FK ve Vodňanech zájem. Rádi bychom, aby první film vodňanského FK byl odvysílán již v listopadu letošního roku.

vít krajčovič    Kontaktujte autora petice