Petice za provedení psychologického vyšetření pana Jiřího Ovčáčka - mluvčího Prezidenta

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme v zájmu republiky a ochrany hlavy státu Prezidenta České republiky o provedení nezávislého psychologického vyšetření pana Jiřího Ovčáčka - mluvčího Prezidenta.

Považujeme za důležité s ohledem na veřejný zájem, aby osoba zastupující našeho nejvyššího ústavního činitele s důvěrnou intimní blízkostí byla plně kompetentní a také v nejlepší kondici především co do psychického a duševního zdraví. Toto je nezbytné jak v dobách běžného výkonu funkce a ještě nezbytnější v dobách případných krizí. V tomto kontextu je nutné také zdůraznit, že náš Prezident je také zároveň nejvyšším velitelem armády České republiky.

Celá řada vystoupení, reakcí a činů pana mluvčího by mohla vést odbornou obec k domění, že se jedná o možný problém přesně v souvislosti s duševním zdravím.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Občané ze bezpečné Česko.


Občané za bezpečné Česko    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Občané za bezpečné Česko, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...