Petice za pozastavení nájmů a hypotečních splátek v době koronavirové krize

 

Vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra,

Chceme vás prostřednictvím této petice vyzvat ke krokům, které pomohou zmírnit sociální dopady nouzového stavu, ve kterém se nyní nacházíme.

Přijetí nutných opatření ke zmírnění pandemie zanechalo mnoho našich spoluobčanů v situaci, kdy ze dne na den přišli o své příjmy, nebo se jim výrazně snížily (a to i přes opatření, které vláda zavádí pro sociální ochranu všech, kdo v současné době z různých důvodů nemohou pracovat nebo podnikat). Podle analýzy, kterou zveřejnil server irozhlas.cz, je nyní z pracovního procesu vyřazeno nejméně 800 000 lidí a 300 000 lidí je akutně finančně ohroženo.

Zatímco se prakticky ze dne na den zastavila velká část naší ekonomiky, od zasažených firem, zaměstnanců i živnostníků se nadále očekává, že budou platit nájmy, splácet hypotéky a plnit další finanční závazky. Při propadu příjmů se tak lidé mohou dostávat do závažné finanční nouze, budou nuceni se rizikově zadlužit, nebo mohou o bydlení přijít zcela.

Tato krize nesmí být krizí těch, kteří pracují v určitých odvětvích, těch, kteří jsou chudí, prekarizovaní, nemají vhodné bydlení, jsou staří nebo nemocní. Jedině pokud tuto krizi budeme solidárně považovat za krizi nás všech, můžeme ji překonat a vyjít z ní posíleni.

Žádáme proto vládu ČR, aby neprodleně přijala následující opatření:

  1. Pozastavit povinnost platit nájemné a energie pro ty, jejichž příjmová a sociální situace se změnila v důsledku stavu nouze, po celou dobu, kdy bude tento stav trvat. Cílem je, aby nájemník nevyšel ze situace s nepřiměřeně vysokými dluhy.
  2. Zakázat pronajímatelům vypovídat nájemní a podnájemní smlouvy a vykonávat vystěhování. To, že bude mít co nejvíce lidí stabilní a bezpečný domov, je základní podmínkou efektivní ochrany zdraví nás všech.
  3. Nařídit bankám, aby lidem a firmám, postiženým mimořádnými opatřeními, umožnily odložit splátky úvěrů a hypoték na dobu, kdy jim bude jejich finanční situace splácení umožňovat, a aby jim po dobu trvání stavu nouze promíjely úrok.
  4. Zastavit exekuce, vyjma těch, v nichž je vymáháno výživné. Již dnes exekutoři pozastavili provádění soupisů majetku či mobiliárních exekucí. Je však také potřeba pozastavit exekuční srážky z příjmu a blokace bankovních účtů (mimo jiné proto, že bezhotovostní platba sebou nese výrazně menší riziko přenosu viru). Lidem v exekucích musí být umožněno žít tak, aby si se svým příjmem mohli vytvořit alespoň minimální bezpečné zázemí.

Podobná opatření byla již přijata například ve Francii, která pozastavila platby nájmů a energií, ve Velké Británii, kde majitelé nemovitostí nově musí dát vědět nájemníkům o případném vystěhování alespoň tři měsíce dopředu, nebo v New York City, kde platí tříměsíční moratorium na vystěhování a pozastavení splácení hypoték pro lidi ve finanční tísni.

28. března je vyhlášeno Akčním dnem za dostupné bydlení, proto jsme si tento den vybrali pro zveřejnění naší výzvy směrem k vám. Nedostupnost bydlení a předlužení velkého podílu obyvatel v ČR vnímáme jako největší socioekonomické problémy naší země a důsledek problémů v dalších oblastech. Na mimořádná opatření, které si žádá současný nouzový stav, by po jeho skončení měla navazovat komplexní politika dostupnosti bydlení a prevence finanční prekarizace a vyloučení.

info@zadostupnebydleni.cz

info@jsmelevice.cz

info@housingnotprofit.org

 Logo_řádek1.png


Vítězslav Lamač (Bydlet-Žít); Markéta Juřicová (Levice)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Vítězslav Lamač (Bydlet-Žít); Markéta Juřicová (Levice) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...