Petice za přejmenování nádraží Velké Březno

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme akciovou společnost České dráhy, jakožto majitele a správce objektu, aby byla železniční stanice Velké Březno přejmenována na „Nádraží Victora Cibicha – Velké Březno“. Victor Cibich patří k nejznámějším osobnostem nejen Velkého Března, ale celého severočeského regionu. Vzhledem k tomu, že je jeho osoba pevně spjata s místním nádražím, ve kterém dlouhá léta pracoval jako přednosta stanice, jsme přesvědčeni, že by bylo vhodné budovu a celou železniční stanici přejmenovat na jeho počest.

 

Za vyřízení této žádosti děkujeme Českým drahám a. s.

 


Zuzana Kosáková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zuzana Kosáková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...