Petice za opravu ruiny hájenky U Matesa

Adresát: Město Kašperské Hory, Rada a Zastupitelstvo Kašperských Hor

My, níže podepsaní, žádáme, aby město Kašperské Hory jako vlastník pozemku parc. č. 733 v kat. území Červená u Kašperských Hor provedlo opravu a statické zajištění zbytků zdí bývalé samoty, hájenky U Matesa s cílem zachovat zbývající části stavby a zejména dosud stojící kamenný komín. Vysoký kamenný komín stojí na rozpadajících se zbytcích zdí, které nejsou nijak udržovány, rozpadají se a bezprostředně hrozí zřícení celého komína.

Zbytky stavby U Matesa jsou památkou na život lidí v lesích nad řekou Losenicí u bývalé osady Zlatá Studna. Mohutný komín z pečlivě vyskládaných kamenů poskytuje představu o měřítku bývalé stavby, je dokladem stavitelského umu a vykazuje i estetickou hodnotu. Zbytky stavby U Matesa si zasluhují ochranu pro budoucnost tak, aby poskytovaly poučení dalším generacím obyvatel a návštěvníků Šumavy.


Daniel Kunc, Josef Maria Pecka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Daniel Kunc, Josef Maria Pecka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...