Petice za odstranění mozaiky "Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu" z vestibulu metra na stanici Hradčanská

Petice požaduje odstranění mozaiky s nápisem "Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu" z vestibulu stanice metra Hradčanská v Praze. Dílo je symbolickým rudimentem překonané doby potírající demokratické principy svobodného státu a nemá ji nadále ve veřejném prostoru legitimizovat.

800px-Hradčanská,_reliéf_Veškerá_moc_v_ČSSR_patří_pracujícímu_lidu.jpg

Foto: ŠJů, Wikipedia

 

My, občané České republiky, požadujeme odstranění mozaiky "Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu" z vestibulu stanice metra Hradčanská v Praze. S veškerou úctou k autorovi Slavojovi Nejdlovi i k řemeslné práci projevujeme důrazný nesouhlas s tím, aby ve svobodném demokratickém státu bylo toto dílo ve veřejném prostoru.

 

Jakkoli se můžeme snažit konzervovat dílo do doby jeho vzniku a argumentovat poplatností době, ve které byl modus operandi legitimizující potírání inteligence na participaci ve společném rozhodování, nakonec se stejně nevyhneme vědomí, že nás dílo podvědomě či dokonce podprahově ovlivňuje v situacích, kdy je naše pozornost tříštěna. Jedná se zejména o všední situace typu cestování veřejnou dopravou, pěší chůze či čekání na někoho na srazu v místě obvyklém „nad eskalátory“. V takové chvíli, kdy nás dané dílo jasně určené k proklamaci dělnické třídy nad ostatní občany státu informálně učí přijímat tyto překonané nedemokratické principy, nemůžeme přijmout ani fakt místního zakotvení díla s ohledem na kulturu, architekturu ani genius loci místa. V takovou chvíli převyšuje vyšší zájem: Odstranit dílo z veřejného prostoru.

 

Občané, členové společenství, ve kterém žijeme, se důrazně vyslovili pro to, že chtějí žít ve svobodném, demokratickém, právním státě. Jasně deklarovali, že moc je rozdělena tak, jak je vypsáno v Ústavě České republiky a přijali. Tento dokument jasně deklaruje, že veškerá moc patří všem občanům státu, nikoli pouze lidem, kteří se svobodně rozhodli pracovat. Jakkoli je možné kličkovat ve smyslu sdělení návrhy toho, že se nemusí jednat o práci tak, jak ji chápe zákon (pobírání finanční či jiné odměny za výkon činnosti), ale například o to, že pracuji bezúplatně a vykonávám „nějakou činnost“, že sdělení bylo myšleno všelijak, ohlížíme se zpět a se znalostí doby a tehdejších poměrů konstatujeme: Ne, není v tom nic jiného než to, co píšeme výše.

 

Vzhledem k tomu, že vyslyšený požadavek občanů na společenskou dohodu o zřízení státu, který je svobodný, považuje všechny občany za sobě rovné a s vědomím, že nebyl tento požadavek odvolán, nebylo nastaveno jiné zřízení, odkazujeme se na Ústavu, kde již v preambuli občané jménem svým pro sebe i pro další generace, které v této době nadále s Ústavou souzní. Tedy „v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců“ požadujeme:

 

1. Neprodleně odstranit dílo z veřejného prostoru.

2. Dílo uchovat jako připomínku temné historie našeho státu s jasným uvedením dobového kontextu a zakotvením v místě, které podněcuje racionální úvahy a rozvíjí člověka v humanistické tradici (kupříkladu muzeum komunismu či ji jiné obdobné místo)

3. Na místě odstraněné mozaiky poskytnou prostor pro jiné hodnotné umělecké dílo respektující dané místo hodnoty, které nejsou v rozporu s evropskými ani českými hodnotami zachovávající rovnost mezi lidmi a úcty k lidství (nevylučuje připomínku současného umístění mozaiky s ohledem na uvedení kontextu edukativní či uměleckou formou)


Ondřej Turek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ondřej Turek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...