Petice za odstoupení ředitele Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, tiskového mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka a poradce prezidenta Martina Nejedlého

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1

Na základě článku 18 Listiny základních práv a svobod využíváme našeho práva k sepsání této petice a vyjadřujeme nespokojenost s fungováním Kanceláře prezidenta republiky, která se stává bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. 

Pracovníci Kanceláře prezidenta republiky nesplnili svou povinnost a nepředali prezidentovi tajnou zprávu Bezpečnostní informační služby o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, která byla doručena na Hrad  7. dubna 2021. Prezident Miloš Zeman se dozvěděl o útoku válečné agrese na území českého státu až 17. dubna 2021 při osobním setkání s tehdejším premiérem Andrejem Babišem a tehdejším vicepremiérem Janem Hamáčkem.

Existuje důvodná obava, že pracovníci Kanceláře prezidenta republiky porušují předpisy při nakládání s utajovanými informacemi a tajná zpráva o Vrběticích se dostala i k lidem, kteří neměli patřičnou bezpečnostní prověrku. Předmětem vyšetřování NCOZ je i podezření, že informace z této zprávy byly předány zástupcům Ruska, tedy cizí mocnosti, která útoky zosnovala. Když si 21. ledna 2022 vyžádali tuto zprávu detektivové NCOZ, kancelář prezidenta republiky jim zprávu nevydala s tím, že už byla skartována, a to ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2021. Tento postup neodpovídá stávajícím předpisům při nakládání s utajovanými informacemi.

Ředitel odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček se chová vůči mediím a veřejnosti s pohrdáním, neplní své povinnosti, zatajuje informace o zdravotním stavu prezidenta republiky a prokazatelně opakovaně lhal, například při sdělování veřejnosti neexistujícího jídelníčku prezidenta.  

Ztráta důvěry v pracovníky kanceláře prezidenta republiky může vést ke ztrátě důvěry k instituci prezidenta republiky, vyvolává u mnoha občanů obavy z možnosti přebírání pravomocí prezidenta nepovolanými osobami a z ohrožení bezpečnosti České republiky, a to vzhledem k úzkému napojení pracovníků Kanceláře Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého na Ruskou federaci. Není zcela jasné, zda tito pracovníci Kanceláře prezidenta hájí zájmy České republiky nebo Ruské federace. Rusko nepovažuje Česko za přátelskou zemi, v současné době vytváří velké napětí na mezinárodním poli stahováním armády k ukrajinským hranicím a netají se záměrem obnovit svůj vliv v bývalých zemích Varšavské smlouvy, včetně České republiky.

V zájmu ochrany ústavního pořádku a bezpečnosti České republiky žádáme ředitele Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka a poradce prezidenta ČR Martina Nejedlého, aby odstoupili ze svých funkcí v Kanceláři Prezidenta republiky ČR.


Džamila Stehlíková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Džamila Stehlíková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...