PETICE „ZA NEKÁCENÍ STROMU“/PETITION ,,FOR NOT CUTTING THE TREE''

PETICE „ZA NEKÁCENÍ STROMU“ 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané, zejména občané Radvanova, prostřednictvím této petice,  protestujeme proti pokácení stromu na pozemku p.p.č.4/3 , k.ú. Radvanov, obec Josefov

Radvanovský klen s úctyhodnými rozměry měřeno v roce 2013 výška 24m,obvod kmene 3,7m /ve výšce 130-150 cm/,  stáří cca 200 let. Patří k nejmohutnějším klenům Sokolovska. Je zajímavý i celkovým habitem, především však jako estetický prvek v krajině. Strom se nachází na soukromém pozemku v místě kde se plánuje stavba rodinného domu.

Autor petice: Jaromír Pavlíček,  Radvanov 23

______________________________________________________

PETITION "FOR NOT CUTTING THE TREE"

according to Article 18 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and Act No. 85/1990 Coll., on the right of petition

We, the undersigned citizens, especially the citizens of Radvanov, through this petition, protest against the felling of a tree on the plot p.p.n.4/3, cadastral area Radvanov, village Josefov

Radvanovský klen with respectable dimensions measured in 2013 height 24m, trunk circumference 3.7m / at a height of 130-150 cm /, age about 200 years. It belongs to the largest vaults of the Sokolovsko region. It is also interesting for the overall habit, but especially as an aesthetic element in the landscape. The tree is located on private land in the place where the construction of a family house is planned.

Petitioner: Jaromír Pavlíček, Radvanov 23

 20200531_1952162.png


Jaromír Pavlíček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jaromír Pavlíček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...