Petice za návrat ČR ke stabilitě, prosperitě, suverenitě a sociálním jistotám - Chcípl PES

My, níže podepsaní občané ČR, prostřednictvím této petice, požadujeme splnění těchto požadavků:

1. Vypsání nových parlamentních voleb, protože současná vláda neplní svůj volební       program a sliby dané občanům ČR. V současné době vládne tato vláda bez širokého mandátu občanů ČR a svojí politikou ohrožuje budoucnost Českého národa!
2. Vypsání referenda o setrvání v EU
3. Zastavení financování válečných konfliktů na cizích územích
4. Zastavení prodeje majetku ve vlastnictví státu např. budovy ve vlastnictví České pošty
5. Zastavení insolvenčních řízení na jednatele a majitele společností, kteří ručili za úvěry firem, které ukončili svojí činnost z důvodu nezákonných covidových opatřeních.
6. Zastavení nabírání nových státních zaměstnanců a provedení hloubkových personálních auditů na vládě ve  státních organizacích
7. Požadujeme zastavení ožebračování občanů ČR pomocí drahých energii, které na trhu diktuje ČEZ. Ceny energii by měly být na úrovní ostatních Evropských států. Vláda absolutně nezvládla energetickou krizi. 
8. Požadujeme návrat úrokových sazeb na úroveň Evropské centrální banky. Současná lichva nastavená ČNB likviduje podnikatele a občany, kteří splácí soukromé bydlení pomocí hypoték. 
9. Požadujeme zastavení propagace upřednostňování LGBT komunity nad tradiční rodinou tvořící mužem a ženou
10. Požadujeme provedení psychiatrické a zdravotní vyšetření členů Parlamentu a vlády ČR a to na přítomnost omamných látek v krvi. Je evidentní, že někteří členové vlády a poslanci vykazují známky užívání nelegálních drog.  
11. Požadujeme odstranění všech cizích vlajek ze státních institucí
12. Požadujeme zrušení inkluze ve školství.                                                                13. Požadujeme zrušit koncesionářské poplatky pro Českou televizi a ČRo.Za petiční výbor: Jiří Janeček, Eškova 33, Jince

Bedřich Šmudla, Podlesí 7, Karlovy Vary

Marcel Huml, Všestudy 44, Chomutov

Andrea Červenková, B. Martinů 951, Lanškroun

Michala Sedláková

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Jiri Janecek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiri Janecek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...