Petice za maturitní plesy

My, níže podepsaní, touto peticí vyjadřujeme nesouhlas s postupem vlády, zejm. Ministerstva zdravotnictví při vyhlašování opatření proti šíření koronaviru. Považujeme jej za nelogický a likvidační nejen pro kulturní sféru, zejména pak maturitní plesy. Pokud by dával postup zavádění opatření od začátku krize smysl, naše stanovisko by pravděpodobně vypadalo jinak. To, že však Ministerstvo zdravotnictví, obzvláště v letních měsících, postupovalo téměř lhostejně a situaci se zbrkle snaží napravit po prázdninách, situaci mění. Maturitní plesy jsou financovány zejména rodiči maturantů a jejich organizace mnohdy probíhá déle, než dva roky. Blíží se plesová sezóna, všechny letošní plesy mají termíny dávno rezervované, jejich zrušení či změna termínu buďto nejsou možné, nebo jsou podmíněny vyplacením mnohdy i plné výše nájemného za prostory či objednané služby. Do poslední chvíle jsme se opatřením přizpůsobovali, stále jsme byli schopni plesy uskutečnit téměř beze ztrát. Následkem opatření ze dne 16. září jsme však kvůli zásadním kapacitním omezením a nelogickému náznaku ze strany Ministerstva zdravotnictví, že sedící lidé koronavirus dostat nemohou, nuceni plesy zrušit.

Po vládě požadujeme buď výjimku z již zavedených i budoucích opatření, nebo kompenzaci všech finančních ztrát opatřeními způsobenými (pokud jsou peníze na uplácení seniorů, které krize po stránce příjmů nijak neohrozila, na budoucnoust státu se jistě také najdou).

Studenti maturitních ročníků


Oldřich Neumann    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Oldřich Neumann, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

!-- Large modal -->