Petice proti zvyšování kolejného na kolejích ČVUT

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zdražením kolejného na kolejích SÚZ ČVUT od 01.03.2023.

Inflace za minulý kalendářní rok 2022 byla 15.1 %. Kolejné se zvyšovalo už v září a tedy za jeden kalendářní rok, od 01.03.2022 do 01.03.2023, půjde o zdražení o 34 %. To je více než dvojnásobný nárůst oproti inflaci. Zároveň se zvyšuje platba za energie, která nyní bude paušální, avšak ceny energií jdou v současné době dolů. Paušální cena energií nebude motivovat studenty s energiemi šetřit a tedy se míjí s hlavním účinkem tohoto opatření. Srovnání s ceníky ostatních kolejí VŠ v Praze v dokumentu “Návrh na zvýšení Ceníku ubytování na kolejích SÚZ” v sekci komentář je zcela nemístné, jelikož se porovnávají naše dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbě s například pokoji na koleji UK, kde se jedná o zrekonstruovanou buňku.

Nová cena kolejí je zcela neadekvátní jejich aktuálnímu stavu. Pokud by došlo k výraznému zlepšení životní úrovně na kolejích, dala by se cena pochopit. Uvádíme zde některé ze stálých problémů kolejí:

  • Celkový stav budov: Většina kolejí, zvláště pak Strahov, má výrazné stavební nedostatky, typicky v koupelnách. Ačkoliv je chování některých našich kolegů politováníhodné, kolejné slouží i na průběžné opravy škod, které vznikají. Ze stránky zabezpečení nejsou koleje zdaleka dokonalé, pravidelně se stává, že někdo nechá zapnutou plotýnku například přes noc (indikační diody nefungují a popisky byly dávno smazány). 
  • Vybavení pokojů: Každý student by měl mít k dispozici celou skříň na své věci, stejně, jako je tomu na kolejích UK. Celkově by se mělo zvýšit množství využivatelných úložných prostor. Stav kufráren je mnohdy velmi špatný a na reálné uskladnění jsou nepoužitelné (příkladem může být dlouhotrvající problém s plísní na kolejích Podolí).
  • Sociální zařízení: Prkénko na každém WC. Na kolejích bydlí také dívky a myslím, že prkénka by ocenili též chlapci. Rovněž pravidelné doplňování mýdla a toaletního papíru tak, aby bylo k dispozici každý den.
  • Kuchyňka: Důstojné posezení (víc jak jedna židle na patro), případně horkovzdušná trouba. 
  • Prádelna: Více prostoru pro sušení prádla. Na několika natažených šňůrách si celý blok své oblečení neusuší.
  • Úklid externí firmou neprobíhá každý den v plném rozsahu, na kolejích v Podolí kuchyně a sociální zařízení uklízí jednou týdně, což je při frekvenci použití obyvatel celého patra zcela nedostatečné. Celkově jsou i ve sprchách dlouhodobě plísně či opadané stropy nebo stěny.
  • Hygienické nedostatky: Nedostatečný boj se štěnicemi a šváby, které i po zásahu externí firmou se stále objevují na těch samých pokojích na kolejích Strahov. Což podle předložených statistik úspěsnosti v boji s nimi vedením SÚZ, by nemělo být možné.

 SÚZ dlouhodobě není schopna vyslyšet požadavky studentských spolků v těchto oblastech a přesto stále plánuje neadekvátně zvyšovat kolejné. Nezlepší-li se situace v těchto ohledech, nevidíme zde důvod ke zvyšování kolejného. 

Dále prosíme o informování ohledně závažných skutečností, jako je plánované zdražení, minimálně dva měsíce dopředu a o aktivní komunikaci a řešení stížností a námitek. Dále bychom rádi viděli podklady k plánovanému zdražení a rozvahu budoucích výdajů, jelikož si nejsme jistí oprávněností zdražení. Snaha o aktivní komunikaci a řešení stížností a námitek v den, kdy nabyde v platnost zvýšení kolejného je neadekvátní, neboť už nelze daný návrh pozměnit z případného výsledku jednání mezi SÚZ a studenty.

Také apelujeme na SÚZ, aby dohlíželi na dodržování smluv dodavatelských firem, jejichž nedodržování způsobuje následky, jež stojí SÚZ ČVUT další náklady a znepříjemňují studentům život. Konkrétně se jedná o dlouhodobé smlouvy s úklidovou či deratizační firmou, jež tvoří obrovský výdaj v rozpočtu, ale také o jednorázové smlouvy, například na malování či jiné údržbářské práce provedené v nedostatečné kvalitě. Které by následně měly být za jejich nedodržení sankciovány.

Žádáme tedy o zvýšení kvality ubytování, jak je popsáno výše, nebo ponechat kolejné dle ceníku platného od září 2022. Také žádáme o zachování stávající ceníku služeb, kdy nový ceník znevýhodňuje lidi šetřící elektrickou energií. Dále apelujeme na to, aby se rektorát ČVUT a jednotlivé fakulty podílely na financování kolejí, které jsou nezbytnou součástí života jejich studentů, bez nichž by škola nemohla existovat. Dále apelujeme na projednání případného zvýšení ubytovacího stipendia, které se dlouhodobě také nezvyšovalo. Jeho nynější čtvrtletní výše nepokryje ani měsíc ubytování na koleji. Nereflektuje ani stále se zvyšující náklady na dojíždění.


Lenka Ježková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lenka Ježková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...