Petice proti zrušení železničního přejezdu na staré cestě v Zašové

Správa železnic má v úmyslu zrušit železniční přejezd na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, na staré cestě ze Zašové do VM, naproti výjezdu z Veselé. Důvodem je především nemožnost zabezpečit přejezd tak, aby odpovídal současným bezpečnostním normám a relativně malá vzdálenost zabezpečených přejezdů, - na hlavním výjezdu z obce a přejezdu za Motorestem Pelikán. Vedení obce Zašová nesouhlasí se zrušením tohoto přejezdu. Dle zastupitelů obce je v současnosti bezpečnější než hlavní výjezd z obce, a pokud by došlo k jeho zrušení, (i když až po rekonstrukci výjezdu z obce, což vedení drah přislíbilo), dojde ke zhoršení dopravní situace v obci Zašová. Jestliže se zrušením tohoto přejezdu také nesouhlasíte, budeme rádi, pokud projevíte svůj nesouhlas podepsáním této petice.


Obec Zašová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Obec Zašová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...