Petice proti změně územního plánu a následné výstavbě hospodářského střediska živočišné výroby v katastru obce Plačovice


  • Touto peticí dáváme najevo svůj nesouhlas se změnou územního plánu a následné výstavbě  hospodářského střediska živočišné výroby v katastru obce Plačovice. Apelujeme na své zastupitele - jednejte v zájmu občanů, kteří si vás zvolili.  Říkáme NE!  plundrování přírody (stavba na orné půdě , zničení lesní plochy),   a snižování kvality života obyvatel  v dané lokalitě ( zápach, hluk , světelný smog , zvýšená doprava - dovoz a odvoz kuřat , krmiva, hnoje...  ) Vyskladnění kuřat navíc probíhá v noci. Výsledným produktem této zkázy  je  kuře rostoucí 31dní..  opravdu nám to stojí za to????
  • Pokud si myslíte že ne, podepište prosím tuto petici.
  • NEJVĚTŠÍ DĚDICTVÍ PRO NAŠE DĚTI JE ČISTÝ VZDUCH, ČISTÁ VODA A ZDRAVÁ PŮDA. 

Olga Guevarová SaZK Dešansko z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Olga Guevarová SaZK Dešansko z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...