Petice proti zdražení a omezení pražské MHD

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční výbor zastupuje Petr Pavlík, 10. 1. 1965, Verdunská 28, Praha 6

 

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby:

  • Zastupitelstvo hlavního města Prahy neschválilo případné návrhy na jakékoli zvyšování ceny předplatných jízdenek PID platných na území hlavního města Prahy, zejména pak ročního kuponu, jehož cena je momentálně 3650,- Kč.

  • Zastupitelstvo hlavního města neschválilo případné návrhy na omezení počtu obyvatel, kteří mohou využívat pražskou MHD bezplatně (dnes jde o děti do 15 let a seniory nad 65 let, a rovněž doprovod dítěte do 3 let)

  • Zastupitelstvo hlavního města Prahy neschválilo případné návrhy na tzv. optimalizaci MHD, tedy úpravu tras a počtu spojů, která by znamenala snížení objemu přepravy či omezení počtu spojů.

  • v souladu s §7 písm. c) a §8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo tuto petici v nejbližším možném termínu.

 

Proč žádáme:

Jedním z největších problémů Prahy je přetížení individuální automobilovou dopravou. To s sebou nese negativa ve formě kolon, hluku, znečištění ovzduší či nadměrného opotřebení komunikací a celkově způsobuje snížení kvality života Pražanů.

V roce 2015 zlevnila Praha roční předplatné jízdné v MHD na 3650,- Kč, což učinilo pražskou veřejnou dopravu ekonomicky dostupnou pro drtivou většinu obyvatel.

Tento krok současně přinesl vysoký nárůst nových cestujících, z nichž řada nepochybně omezila používání automobilu k pohybu po Praze. Nárůst nových předplatitelů byl tak vysoký, že zlevnění ročního předplatného způsobilo Dopravnímu podniku hlavního města Prahy jen zanedbatelnou finanční ztrátu.

Plány současného vedení hlavního města Prahy na zdražení ročního předplatného až o 60% proto považujeme za mimořádně negativní z hlediska sociálního, dopravního i ekologického.

V případě zdražení hrozí odliv předplatitelů a nárůst intenzity individuální automobilové dopravy a s tím související zvýšení emisí a hluku. Především však zdražení způsobí ekonomickou újmu Pražanům, což v současné situaci a nadcházející ekonomické krizi považujeme za mimořádně asociální a necitlivé.

 

Petiční výbor ve složení:

Petr Pavlík, Verdunská 28, 160 00 Praha 6

Miroslav Dvořák, Jakutská 1202/15, 100 00 Praha 10

Pavel Jaroš, Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5

Irena Ropková, Pod Lipami 37, 130 00 Praha 3

Lucie Svobodová, Krylovecká 1105/1, 198 00 Praha 9


Petr Pavlík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Pavlík, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...