PETICE PROTI VÝSTAVBĚ PARKOVACÍCH DOMŮ VE WERICHOVĚ ULICI V PRAZE 5

My, níže podepsaní občané MČ Praha 5 prostřednictvím této petice žádáme, aby MČ Praha 5 zastavila veškeré aktivity
spojené s plánovanou výstavbou parkovacích domů na pozemcích před domy Werichova 952/13 až 955/19 a
Werichova 948/5 až 951/11, tedy na stávajících parkovištích před těmito bytovými objekty.
Dle našeho zjištění si MČ Praha 5 nechala vypracovat studii, podle které by místo stávajícího parkoviště měly být
umístěny víceúrovňové parkovací domy v délce cca 200 metrů.
Studie (financovaná developerem FINEP) ani záměr MČ Praha 5 navíc nebyl předmětem diskuse s občany.
Žádáme, aby Městská část Praha 5:
A) Zastavila veškeré aktivity spojené s plánovanou výstavbou parkovacích domů na pozemcích před domy
Werichova 952/13 až 955/19 a Werichova 948/5 až 951/11.
B) Řešila problémy s parkováním na Sídlišti Barrandov na základě detailního průzkumu. Ten by měl být proveden
na dostatečném vzorku respondentů a v potřebné podrobnosti, aby bylo možné získat relevantní informace.
Například v jakých částech sídliště je problém, o jaké parkování je zájem, za jakou cenu, v jaké docházkové
vzdálenosti apod.
Naše hlavní důvody:
Zhoršení kvality bydlení a zdravotní hlediska:
1. Odstup parkovacího domu je jen 14 metrů od oken bytových domů, kde jsou ložnice a dětské pokoje!
2. Zvýšení prašnosti a hladiny nečistot v ovzduší pro residenty, pěší, ale i děti na blízkých dětských hřištích.
3. Zvýšení hladiny hluku ve dne a v době nočního klidu, zvýšení světelného smogu.
4. Zhoršení dostupnosti IZS k domům (nástupní plocha pro požární techniku).
5. Zhoršení dopravní obslužnosti pro obyvatele domů a ohrožování chodců (kurýři, pošta, stěhováci, ti všichni budou
vjíždět na frekventovaný chodník).
Zhoršení situace s parkováním a dopravou pro celé okolí:
6. Znemožnění dostupnosti volného parkování obyvatelům celé blízké oblasti.
7. Zrušení bezplatného parkoviště pro cca 210 vozů (nahrazení placeným parkováním pro 316 vozů v parkovacím
domě)
8. Přesun řidičů do přilehlých ulic a další zhoršení parkování v okolí.
9. Komplikace s dopravou ve Werichově ulici, která nemá na takové řešení kapacitu.
K petici je připojen Podpisový arch. Text petice je umístěn v blízkosti Podpisového archu. Každý podpisový arch
obsahuje název petice, jméno, příjmení a bydliště podpisujících.
Podpisový arch


MVDr. Lenka Stará    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MVDr. Lenka Stará svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...