Petice proti výstavbě dalších jaderných bloků

 1. Petice proti výstavbě dalších jaderných bloků

Již od komunistických časů nás naši drazí politici a energetici přesvědčují, že již brzy bude elektrické energie málo a bude drahá. Poslední dobou tvrdí, že naší jedinou záchranou je výstavba dalších jaderných bloků. To však je v rozporu jak se současným stavem naší i evropské energetiky (viz např. electricitymap.org), tak s možnostmi dnešních technologií (https://global100restrategygroup.org/).

 1. Energetická síť

 • Od roku 2006 do dneška stoupla roční spotřeba o zhruba 5 %, přitom denní kolísání spotřeby je cca 30 %, sezónní 50 % a cca 20 % vyrobené energie vyvážíme. Energie je tedy dost, jen s ní musíme rozumně hospodařit.

 • Cena silové energie kolísá kolem 45 Є/MWh, tedy zhruba 1,1 Kč/kWh. Přitom cena pro koncové spotřebitele od distributora je 2,5 až 10 Kč/kWh (nabíjení elektromobilů). Drahá tedy není výroba, ale distribuce a obchod. Současné centralizované řízení je drahé, málo účinné a neumí efektivně využívat energie větru, slunce atd.

 1. Problémy jádra

 • Vysoké investiční a provozní náklady jaderných bloků vedou k vysoké ceně, která je násobkem dnešní ceny silové energie. Investice se tedy nikdy nevrátí.

 • Dlouhá doba výstavby znamená, že po dostavbě bude nový blok již zcela překonán novými technologiemi, a jeho spuštění nebude mít smysl.  

 • Problémy spojené s vlivem na místní klima, spotřebou chladící vody, závislost na dovozu paliva, rizika havárie atd. ohrožují životní prostředí, komplikují a dále prodražují provoz.

 • Uložení vyhořelého paliva a likvidace bloku po skončení jeho životnosti postaví naše vnuky před obtížně řešitelné problémy. 

 1. Chytřejší řešení

 • Cena fotovoltaických panelů, větrných elektráren i moderních baterií klesla za posledních 10 let zhruba 10x a dále klesá a jejich životnost stoupá. Fotovoltaika a bateriová akumulace se již staly konkurence schopnými i bez dotací a státních intervencí.

 • Současné digitální technologie (Smart Grids) mohou síť řídit mnohem rychleji, přesněji, detailněji a levněji než postupy minulého století. Umožní tedy snadné začlenění nových technologií do sítě, a přitom zlepší využití existujících investic a zvýší účinnost celé sítě.

 • Návratnost investice do nových technologií je 4 až 10 let. Výnos kapitálu je tedy 10 až 25 % ročně, což překonává všechny bankovní produkty. Budování alternativních zdrojů energie a akumulace tedy může být výhodná investice. Změnu lze zavádět postupně a „zdola vzhůru“, tedy od domku s fotovoltaikou na střeše a bateriemi ve sklepě až po celou energetickou soustavu.

 • Nové technologie lze zavádět mnohem rychleji a levněji než jádro, přitom mohou zajistit vyšší bezpečnost sítě a vyloučit rozsáhlé výpadky, snížit cenu energie, být závislé pouze na lokálních zdrojích primární energie, a tak zlepšit konkurence schopnost celé ekonomiky atd., atd.

 1. Změna je nutná

Proto níže podepsaní požadují po vládě a politicích toto:

 • Zastavit výstavbu dalších jaderných bloků

 • Nastavit pravidla připojení alternativních zdrojů a akumulátorů energie do sítě tak, aby byly plně využity jejich výhody a dosažena spravedlivá, v místě a reálném čase obvyklá cena. 

 • Odstranit formální bariéry budování alternativních zdrojů a akumulace tak, aby jejich povolování bylo snadné a rychlé.


Mgr. Jaromír Vegr - předseda Asociace pro elektromobilitu Č.r.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Jaromír Vegr - předseda Asociace pro elektromobilitu Č.r., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...